Wyszukane artykuły - "kopalnie"


Artykuły (10):

Hałdy górnicze - ukryć trudno, a i pozbyć się niełatwo

Składowiska odpadów powydobywczych, czyli górnicze hałdy nadal są nierozwiązanym problemem. Szpecą krajobraz i trwale wyłączają z użytkowania teren, na którym są posadowione. Przede wszystkim jednak narażają środowisko i ludzi mieszkających w pobliżu na zagrożenia wynikające z sąsiedztwa odpadów pogórniczych: zatrucie wód podziemnych przez odcieki z hałd, zapylenie i dzikie pożary. Stosowane metody odzyskiwania odpadów nie gwarantują skutecznej ochrony przed tymi zagrożeniami. Ponadto tylko 2,2 proc. odpadów pogórniczych zagospodarowane jest do celów innych niż wieczyste składowanie, np. do produkcji kruszyw dla budownictwa. Ze względu na właściwości fizykochemiczne zainteresowanie ich wykorzystaniem jest śladowe. NIK zwraca uwagę, że nieskuteczny nadzór nad składowiskami może zachęcać nierzetelnych przedsiębiorców do lokowania w nich wszelkiego typu odpadów, w tym niebezpiecznych.

więcej treści z artykułu: Hałdy górnicze - ukryć trudno, a i pozbyć się niełatwo

Zaniedbane surowce strategiczne

Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa. Rzetelne prace nad tym dokumentem na dobre ruszyły właściwie dopiero w 2016 roku. Konsultacje mają zakończyć się w II połowie tego roku. Jest to istotne, ponieważ obecny - niski poziom zagospodarowania posiadanych złóż jest jedną z konsekwencji wieloletniego rozproszenia kompetencji i przepisów oraz braku wykazu i planów wykorzystania złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

więcej treści z artykułu: Zaniedbane surowce strategiczne

Wypadki w kopalniach. NIK sprawdziła system ratownictwa górniczego

System ratownictwa górniczego w Polsce działa sprawnie i pozwala na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych. Jednak zdaniem NIK dla utrzymania sprawności na wysokim poziomie, konieczne jest wypracowanie innego sposobu finansowania usług gotowości do udziału w akcjach realizowanych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego.

więcej treści z artykułu: Wypadki w kopalniach. NIK sprawdziła system ratownictwa górniczego

NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

Budżet państwa dotuje odwadnianie części nieczynnych już zakładów górniczych, aby uchronić przed zalaniem sąsiednie czynne kopalnie. NIK zwraca uwagę, że budzi to pytania o rzeczywiste koszty prowadzonego w ten sposób wydobycia i wskazuje możliwości zmniejszenia wydatków. Rocznie odwadnianie nieczynnych wyrobisk kosztuje budżet państwa ponad 200 mln.

więcej treści z artykułu: NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

NIK o szkodach górniczych

NIK sprawdziła, jak kopalnie zapobiegają szkodom górniczym. Dwie spośród siedmiu skontrolowanych kopalni wydobywały węgiel niezgodnie z warunkami określonymi w koncesjach. Nie chroniły tym samym właściwie powierzchni przed skutkami prowadzonej eksploatacji.

więcej treści z artykułu: NIK o szkodach górniczych

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny, funkcjonowanie straży miejskich oraz modernizacja Policji - raporty z tych kontroli NIK były tematem majowych posiedzeń komisji sejmowych. Posłowie wysłuchali także informacji o skuteczności postępowań karnych wszczętych w wyniku zawiadomień NIK.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku. Bezpieczeństwu dostaw tego surowca energetycznego zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

NIK o kopalni „Wujek”

NIK sprawdzała funkcjonowanie kopalni Wujek w latach 2008 - 2009, czyli w okresie, kiedy doszło do katastrofy, w wyniku której zginęło 20 górników (18 września 2009). Izba ujawniła w kopalni szereg nieprawidłowości. Najważniejsze z nich, z punktu widzenia bezpieczeństwa, dotyczą czasu pracy górników.

więcej treści z artykułu: NIK o kopalni „Wujek”

NIK o remontach w zakładach górniczych

Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. pojawił się tajemniczy § 428, do autorstwa którego nikt dzisiaj nie chce się przyznać. Otworzył on drogę do zlecania, głównie przez Kompanię Węglową SA, napraw maszyn górniczych wyłącznie ich producentom. W efekcie doszło do zawyżenia kosztów remontów urządzeń górniczych o setki milionów złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach w zakładach górniczych

Przeczytaj treść ponownie