Wyszukane artykuły - "lecznictwo"


Artykuły (6):

Kontrola kształcenia lekarzy

NIK zaplanowała (plan pracy przyjęty w październiku 2014 roku) kontrolę kształcenia personelu medycznego. Izba sprawdzi czy system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych zapewnia przygotowanie odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa?

więcej treści z artykułu: Kontrola kształcenia lekarzy

NIK o badaniach klinicznych

Publiczne szpitale kliniczne, zamiast zarabiać na komercyjnych badaniach zlecanych przez producentów leków i sprzętu medycznego, ponosiły ich koszty. Wynikające z tego straty Narodowego Funduszu Zdrowia są trudne do oszacowania. Kontrola dotycząca jedynie ułamka takich badań wykazała, że NFZ niesłusznie obciążono na 3,7 mln zł.

więcej treści z artykułu: NIK o badaniach klinicznych

NIK o szpitalu na Solcu

Szpital na warszawskim Solcu jest w stanie zapaści finansowej. Długi oraz zobowiązania szpitala (wobec ZUS-u, dostawców leków i usług) prawie trzykrotnie przewyższają wartość jego majątku i wynoszą obecnie ponad 41 mln zł. NIK ostrzega, że w tym położeniu szpital nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

więcej treści z artykułu: NIK o szpitalu na Solcu

Żywienie i utrzymanie czystości w szpitalach

Gospodarowanie pieniędzmi przeznaczonymi na wyżywienie pacjentów oraz czystość w szpitalach pozostawia wiele do życzenia - stwierdza NIK. Pacjenci szpitali publicznych są źle odżywiani, a czystość sal szpitalnych jest w wielu przypadkach niezadowalająca. Sytuację tę można zmienić stosunkowo niewielkim nakładem środków. Decydujący wpływ na jakość żywienia i czystości szpitala ma nie tyle stan finansów placówki, lecz organizacja pracy i właściwe zarządzanie wydatkami. Takie są wnioski zawarte w raporcie NIK, skierowanym do Sejmu.

więcej treści z artykułu: Żywienie i utrzymanie czystości w szpitalach

Kontrola wykonania planu finansowego przez NFZ w 2007 roku

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie planu finansowego w 2007 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Głównym powodem tej oceny była skala finansowych nieprawidłowości w działalności Funduszu, która w odniesieniu do kosztów ogółem wyniosła aż 11,52%.

więcej treści z artykułu: Kontrola wykonania planu finansowego przez NFZ w 2007 roku

Kontrola funkcjonowania szpitali samorządowych w województwie łódzkim

Jakość zarządzania łódzkimi szpitalami jest niska, przez co efekty restrukturyzacji dokonywanej z publicznych pieniędzy są chwilowe. Po krótkotrwałej poprawie sytuacji, na skutek złego zarządzania lub nawet nielegalnych działań dyrektorów placówek, następuje pogorszenie. Na niewielkie efekty restrukturyzacji wpływają także złe planowanie i nierzetelna realizacja przyjętych w programach naprawczych założeń.

więcej treści z artykułu: Kontrola funkcjonowania szpitali samorządowych w województwie łódzkim

Przeczytaj treść ponownie