Wyszukane artykuły - "lotnictwo"


Artykuły (9):

NIK o wykorzystaniu potencjału lotniska Rzeszów-Jasionka

Zwiększony dzięki zakończonym inwestycjom potencjał Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” mógłby być wykorzystywany w większym stopniu niż obecnie. W szczególności dotyczy to przewozów pasażerskich, gdyż w 2015 r. przepustowość lotniska była wykorzystywana niespełna w połowie. Według szacunków Izby granica rentowności, określana jako milion pasażerów rocznie, zostanie osiągnięta najwcześniej w 2022 r. Przeszkodą w pełnym wykorzystaniu potencjału lotniska mogą być stwierdzone zagrożenia w terminowej budowie linii kolejowej i dróg, służących lepszemu skomunikowaniu portu.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu potencjału lotniska Rzeszów-Jasionka

NIK o uprawnieniach do działania w lotnictwie cywilnym

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z naruszeniem przepisów prawa lotniczego wydawał koncesje, zezwolenia i certyfikaty, czyli dokumenty uprawniające do działania w lotnictwie cywilnym. Ponadto nie zapewnił takiej organizacji pracy urzędu, która pozwoliłaby na rzetelną realizację zadań związanych z udzielaniem tych uprawnień i nadzorem nad prawidłowością ich wykonywania. W rezultacie do wykonywania działalności lotniczej zostały dopuszczone podmioty, które nie spełniały warunków określonych w przepisach prawa i nie gwarantowały jej bezpieczeństwa.

więcej treści z artykułu: NIK o uprawnieniach do działania w lotnictwie cywilnym

NIK o wykonywaniu uprawnień właścicielskich nad spółkami Eurolot i ZC Bolesławiec

Działania Ministra Skarbu Państwa w celu ratowania spółki Eurolot okazały się nieskuteczne. Spółka nie rozwinęła zakładanej liczby własnych połączeń lotniczych, a ze współpracy wycofał się jej główny kontrahent, czyli PLL LOT. Dodatkowo umowa czarterowa z 4You, zamiast zysku, przyniosła ogromne straty. To wszystko spowodowało, że w marcu 2015 r. ogłoszono upadłość Eurolotu. Pozytywnie natomiast NIK ocenia nadzór Ministra Skarbu nad Zakładami Ceramicznymi Bolesławiec.

więcej treści z artykułu: NIK o wykonywaniu uprawnień właścicielskich nad spółkami Eurolot i ZC Bolesławiec

NIK o restrukturyzacji Grupy PPL

NIK pozytywnie ocenia rozpoczętą w 2014 r. restrukturyzację Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i podkreśla, że uzyskane od tamtej pory wyniki finansowe oraz efekty restrukturyzacji zatrudnienia mogą wskazywać, że niekorzystne trendy zostały odwrócone. Jednocześnie Izba wymienia największe uchybienia, które doprowadziły do kłopotów PPL: niewłaściwie przygotowaną strategię, niekorzystny układ zbiorowy pracy, przerost zatrudnienia, nietrafione i źle nadzorowane inwestycje oraz konieczność inwestowania w nierokujące przedsięwzięcia.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji Grupy PPL

NIK o restrukturyzacji PLL LOT

Udzielona Spółce PLL LOT przez Ministra Skarbu Państwa pomoc publiczna uratowała Spółkę przed upadłością. Wdrożony Plan Restrukturyzacji przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej. Jednak w ocenie NIK uzyskiwane wyniki wciąż nie dają podstaw do stwierdzenia, że istnienie Spółki nie jest zagrożone, ani że osiągnie ona trwałą rentowność i w konsekwencji będzie generować zyski – co było celem udzielenia pomocy publicznej. Potrzebne są szybkie, przemyślane i długofalowe decyzje.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji PLL LOT

NIK o budowie lotniska w Modlinie

NIK oceniła budowę portu lotniczego w Modlinie. Inwestycję realizowała spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. W działaniach spółki oraz nadzoru budowlanego Izba dopatrzyła się szeregu nieprawidłowości. Presja czasu sprawiła, że inwestycja została źle przygotowana. Zawiódł także nadzór budowlany, co jest typowe dla wielu kontrolowanych przez NIK inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie lotniska w Modlinie

NIK o finansowaniu lotniczych przejść granicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma problemy z finansowaniem lotniczych przejść granicznych. Przeznaczane sumy są zbyt małe, a w dodatku źle rozdzielane. Wątpliwości budzi też sposób, w jaki wojewodowie rozliczają się z zarządcami lotnisk. NIK stwierdziła dużą dowolność przy ustalaniu stawek za wynajem powierzchni i sprzętu potrzebnych do kontroli granicznej.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu lotniczych przejść granicznych

NIK sprawdzi koncesję dla OLT Express

Najwyższa Izba Kontroli zbada, czy Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) postępował rzetelnie i legalnie, przyznając koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego dla OLT Express. Kontrolerzy sprawdzą m.in., czy OLT Express złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty, jak weryfikowano tę dokumentację, czy przewoźnik w rzeczywistości spełniał wszystkie warunki określone w przepisach oraz jak ULC to sprawdzał. Izba skontroluje też aktywność ULC po udzieleniu koncesji OLT Express.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi koncesję dla OLT Express

NIK o bezpieczeństwie polskich lotnisk

Do zastrzeżonych stref polskich lotnisk mogą dostać się osoby i pojazdy bez wymaganych przepustek, nie poddane wcześniejszej kontroli bezpieczeństwa. Nieuprawnione osoby mogą też wejść do samolotów na płytach postojowych, bo służby ochrony strzegą ich z naruszeniem procedur. Wokół lotnisk wciąż występują problemy z usuwaniem, przeszkód lotniczych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła ochronę cywilnego ruchu lotniczego w Polsce.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie polskich lotnisk

Przeczytaj treść ponownie