Wyszukane artykuły - "mechanizmy korupcyjne"


Artykuły (27):

Antykorupcyjna konferencja

NIK we wszystkich swoich kontrolach w 2014 roku szczególną uwagę zwracać będzie na ryzyko występowania korupcji - powiedział Prezes Izby, Krzysztof Kwiatkowski, podczas sesji inauguracyjnej IV Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej.

więcej treści z artykułu: Antykorupcyjna konferencja

Inicjatywy antykorupcyjne NIK

Narzędzia, w jakie ustawodawca wyposażył Najwyższą Izbę Kontroli, pozwalają jej inicjować niezbędne zmiany w prawie. Większość obowiązujących przepisów antykorupcyjnych nie weszłaby w życie bez udziału NIK. Aktywna działalność Izby w obszarze walki z korupcją została doceniona m.in. przez Transparency International

więcej treści z artykułu: Inicjatywy antykorupcyjne NIK

NIK pomaga Komisji Europejskiej w raporcie o korupcji

Komisja Europejska przygotowuje raport o korupcji w poszczególnych państwach członkowskich. Jej przedstawiciele przyjechali do Warszawy, by dowiedzieć się, jak stan i charakter korupcji w Polsce oceniają m.in. publiczni audytorzy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga Komisji Europejskiej w raporcie o korupcji

Korupcja po europejsku [cz.1]

- Problem korupcji nie omija żadnego państwa. Także w Europie nie poradziliśmy sobie do końca z tym zjawiskiem. We współczesnych demokracjach korupcja występuje dalej, tyle że często w nowych, współczesnych formach – mówi René Wenk z Austriackiej Izby Obrachunkowej.

więcej treści z artykułu: Korupcja po europejsku [cz.1]

Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym

Mimo różnic kulturowych korupcję rozumiemy we wszystkich krajach bardzo podobnie. Problem pojawia się, gdy zaczynamy rozmawiać o mechanizmach związanych z praniem brudnych pieniędzy – mówi o pracach międzynarodowej grupy roboczej ds. walki z niebezpiecznymi zjawiskami finansowymi Zbysław Dobrowolski, doradca ekonomiczny NIK.

więcej treści z artykułu: Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym

NIK o kosztach pozaprodukcyjnych w spółkach Skarbu Państwa

Kontrolerzy NIK wykryli szereg nieprawidłowości w tych wydatkach spółek Skarbu Państwa, które nie są bezpośrednio związane z ich zasadniczą działalnością. Chodzi m.in. o finansowanie pracy związków zawodowych, zamawianie ekspertyz i usług doradczych, sponsoring, a także wydatki na organizację szkoleń i konferencji.

więcej treści z artykułu: NIK o kosztach pozaprodukcyjnych w spółkach Skarbu Państwa

Uczciwe państwo

Wszyscy chcielibyśmy żyć nie tylko w otoczeniu uczciwych ludzi, ale też w uczciwym państwie. W państwie, którego instytucje, urzędy i funkcjonariusze postępują sprawiedliwie wobec obywateli. Każde państwo, które chce tak funkcjonować, musi najpierw uporać się z czterema mechanizmami korupcjogennymi – uważa Alina Hussein z Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Uczciwe państwo

Jak walczyć z korupcją

- Na świecie zmienia się rozumienie zjawiska korupcji. To już nie tylko wymiana grubej koperty gdzieś w ciemnej ulicy, to także złożone mechanizmy przestępcze, sięgające w niektórych przypadkach szczytów władzy – mówi Alina Hussein, specjalistka w dziedzinie przeciwdziałania korupcji, radca Prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: Jak walczyć z korupcją

NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych

Pomimo upływu 10 lat od rozpoczęcia restrukturyzacji polskich kolei, większość nieruchomości zbędnych dla działalności PKP SA wciąż nie została zagospodarowana. Ponad 40 tys. działek oraz 36 tys. budynków nie przynosi oczekiwanych zysków. W dodatku niejasne zasady korzystania tych nieruchomości stwarzają możliwość występowania na kolei mechanizmów korupcjogennych.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu nieruchomości kolejowych

Na KUL-u o korupcji

Na zaproszenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, Wiceprezes NIK Marian Cichosz i Radca Prezesa NIK Alina Hussein przeprowadzili na KUL-u wykład o roli Izby w przeciwdziałaniu korupcji.

więcej treści z artykułu: Na KUL-u o korupcji

Przeczytaj treść ponownie