Wyszukane artykuły - "mechanizmy korupcyjne"


Artykuły (26):

Antykorupcyjna konferencja

NIK we wszystkich swoich kontrolach w 2014 roku szczególną uwagę zwracać będzie na ryzyko występowania korupcji - powiedział Prezes Izby, Krzysztof Kwiatkowski, podczas sesji inauguracyjnej IV Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej.

więcej treści z artykułu: Antykorupcyjna konferencja

Inicjatywy antykorupcyjne NIK

Narzędzia, w jakie ustawodawca wyposażył Najwyższą Izbę Kontroli, pozwalają jej inicjować niezbędne zmiany w prawie. Większość obowiązujących przepisów antykorupcyjnych nie weszłaby w życie bez udziału NIK. Aktywna działalność Izby w obszarze walki z korupcją została doceniona m.in. przez Transparency International

więcej treści z artykułu: Inicjatywy antykorupcyjne NIK

NIK pomaga Komisji Europejskiej w raporcie o korupcji

Komisja Europejska przygotowuje raport o korupcji w poszczególnych państwach członkowskich. Jej przedstawiciele przyjechali do Warszawy, by dowiedzieć się, jak stan i charakter korupcji w Polsce oceniają m.in. publiczni audytorzy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga Komisji Europejskiej w raporcie o korupcji

Korupcja po europejsku [cz.1]

- Problem korupcji nie omija żadnego państwa. Także w Europie nie poradziliśmy sobie do końca z tym zjawiskiem. We współczesnych demokracjach korupcja występuje dalej, tyle że często w nowych, współczesnych formach – mówi René Wenk z Austriackiej Izby Obrachunkowej.

więcej treści z artykułu: Korupcja po europejsku [cz.1]

Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym

Mimo różnic kulturowych korupcję rozumiemy we wszystkich krajach bardzo podobnie. Problem pojawia się, gdy zaczynamy rozmawiać o mechanizmach związanych z praniem brudnych pieniędzy – mówi o pracach międzynarodowej grupy roboczej ds. walki z niebezpiecznymi zjawiskami finansowymi Zbysław Dobrowolski, doradca ekonomiczny NIK.

więcej treści z artykułu: Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym

NIK o kosztach pozaprodukcyjnych w spółkach Skarbu Państwa

Kontrolerzy NIK wykryli szereg nieprawidłowości w tych wydatkach spółek Skarbu Państwa, które nie są bezpośrednio związane z ich zasadniczą działalnością. Chodzi m.in. o finansowanie pracy związków zawodowych, zamawianie ekspertyz i usług doradczych, sponsoring, a także wydatki na organizację szkoleń i konferencji.

więcej treści z artykułu: NIK o kosztach pozaprodukcyjnych w spółkach Skarbu Państwa

Uczciwe państwo

Wszyscy chcielibyśmy żyć nie tylko w otoczeniu uczciwych ludzi, ale też w uczciwym państwie. W państwie, którego instytucje, urzędy i funkcjonariusze postępują sprawiedliwie wobec obywateli. Każde państwo, które chce tak funkcjonować, musi najpierw uporać się z czterema mechanizmami korupcjogennymi – uważa Alina Hussein z Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Uczciwe państwo

Jak walczyć z korupcją

- Na świecie zmienia się rozumienie zjawiska korupcji. To już nie tylko wymiana grubej koperty gdzieś w ciemnej ulicy, to także złożone mechanizmy przestępcze, sięgające w niektórych przypadkach szczytów władzy – mówi Alina Hussein, specjalistka w dziedzinie przeciwdziałania korupcji, radca Prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: Jak walczyć z korupcją

Na KUL-u o korupcji

Na zaproszenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, Wiceprezes NIK Marian Cichosz i Radca Prezesa NIK Alina Hussein przeprowadzili na KUL-u wykład o roli Izby w przeciwdziałaniu korupcji.

więcej treści z artykułu: Na KUL-u o korupcji

Światowe organy kontroli w walce z korupcją

Kilkanaście najwyższych organów kontroli z całego świata chce aktywnie wspierać walkę z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Wspólnie tworzą wytyczne, które pomogą NOK skuteczniej przeciwdziałać tym zjawiskom. W Pradze odbyło się w tym celu kolejne spotkanie specjalnej grupy roboczej INTOSAI.

więcej treści z artykułu: Światowe organy kontroli w walce z korupcją

Przeczytaj treść ponownie