Wyszukane artykuły - "mechanizmy korupcyjne"


Artykuły (26):

Ryzyko korupcji

Walka z korupcją to jedno z priorytetowych zadań NIK. Wyniki ubiegłorocznych kontroli wskazują obszary najbardziej zagrożone tym zjawiskiem, m.in. sferę zamówień publicznych oraz działalność publicznej służby zdrowia.

więcej treści z artykułu: Ryzyko korupcji

Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Rola kontroli NIK w przeciwdziałaniu i wykrywaniu korupcji była jednym z wątków debaty na temat strategii antykorupcyjnej, która odbyła się na forum sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W kwietniu, jak co miesiąc, inspektorzy przedstawili posłom także informacje o przeprowadzonych audytach.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Zasady kontroli NIK

Od kilku lat każda kontrola NIK jest profilowana przez trzy zasady. Niezależnie od tematu audytu inspektorzy sprawdzają dodatkowo, czy w badanej instytucji istnieje ryzyko korupcji, jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oraz w jakim stopniu wypełniane są prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE.

więcej treści z artykułu: Zasady kontroli NIK

NIK o odlesieniu i odrolnieniu gruntów na Dolnym Śląsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu sankcjonowała łamanie prawa przez przedsiębiorców, inwestujących na terenach leśnych. NIK przygotowuje w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Równocześnie Izba wzywa rząd do zainicjowania zmian, które doprecyzują przepisy ustawy o ochronie gruntów.

więcej treści z artykułu: NIK o odlesieniu i odrolnieniu gruntów na Dolnym Śląsku

NIK o spółkach komunalnych

Gminy prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej z naruszeniem ustawowych ograniczeń. To może prowadzić do praktyk monopolistycznych, zagrożenia wolności gospodarczej, naruszenia zasad uczciwej konkurencji, a nawet wystąpienia ryzyka korupcji. Ewentualnymi stratami z komercyjnej działalności spółek komunalnych obciążeni zostają mieszkańcy.

więcej treści z artykułu: NIK o spółkach komunalnych

Kontrole NIK pomagają w walce z korupcją

Wszędzie tam, gdzie interes publiczny styka się z interesem prywatnym, istnieje ryzyko korupcji. Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat opisuje przyczyny występowania tego zjawiska w Polsce. Walka z korupcją to jedno z priorytetowych działań NIK.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK pomagają w walce z korupcją

Przeczytaj treść ponownie