Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Środowiska"


Artykuły (38):

NIK o odnawialnych źródłach energii

W Polsce wzrasta wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Państwo skutecznie zachęca do niej przedsiębiorców, gwarantując im pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci czy zwolnienie z opłat. Z drugiej strony rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne ogranicza szereg nieprawidłowości po stronie ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za branżę energetyczną, takich jak: opóźnienia w wydawaniu regulacji, brak odpowiednich procedur, a przede wszystkim wykorzystanie zaledwie jednej piątej środków na rozwój alternatywnych źródeł energii.

więcej treści z artykułu: NIK o odnawialnych źródłach energii

NIK o likwidacji mogilników

W Polsce zlikwidowano większość odkrytych do tej pory składowisk substancji toksycznych zwanych mogilnikami. Jednak ani Ministerstwo Środowiska, ani urzędy marszałkowskie nie mają pełnej wiedzy, czy na terenach po zlikwidowanych obiektach jest bezpiecznie. W dodatku tylko nieliczni starostowie prowadzą poszukiwania nieodkrytych jeszcze składowisk. To może być tykająca bomba ekologiczna – ostrzega NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o likwidacji mogilników

NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

Zakupiona przez Polskę 11 lat temu w ramach projektu PHARE spalarnia odpadów niebezpiecznych do dziś stoi bezczynnie w magazynie w Gliwicach. Przez ponad dekadę nie udało się znaleźć miejsca, w którym można by ją zainstalować i uruchomić. Warte 6,5 mln zł urządzenie straciło już połowę swojej wartości, a Komisja Europejska wobec fiaska projektu nakazała Polsce zwrot ponad 1,6 mln EUR.

więcej treści z artykułu: NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przekazała Premierowi oraz Ministrom Środowiska i Gospodarki wnioski, w których wskazuje na potrzebę skuteczniejszej ochrony konsumentów oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny. Oba wnioski to efekt niepokojących wyników kontroli NIK.

więcej treści z artykułu: Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku. Bezpieczeństwu dostaw tego surowca energetycznego zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

NIK o parkach narodowych

Dyrektorzy parków narodowych nie zadbali o uregulowanie stanu prawnego zarządzanych przez siebie terytoriów. Rozbieżności dotyczą m.in. określenia powierzchni terenów objętych ochroną. Bałagan w statusach prawnych gruntów może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: NIK o parkach narodowych

NIK o inwestycjach przeciwpowodziowych

Przez opieszałość urzędników oraz cięcia budżetowe opóźnia się realizacja kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce. Strategiczny zbiornik wodny Świnna Poręba nie powstanie w zaplanowanym terminie, a rozpoczęty w 2007 r. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry do zakończenia kontroli NIK nie wkroczył w fazę prac budowlanych.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach przeciwpowodziowych

NIK o gospodarowaniu funduszem leśnym

Lasy Państwowe w latach 2005 - 2008 (I półrocze) wydały ponad 96 mln zł z funduszu leśnego niezgodnie z przepisami Ustawy o lasach. Między innymi przeznaczyły prawie 8 mln zł na adaptację osiedla Eko-Sękocin na siedzibę Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i ponad 400 tys. zł na jego utrzymanie. Do tej pory nie zwróciły też funduszowi pieniędzy wydanych na budowę osiedla, choć zobowiązywała je do tego kontrola NIK z 1997 roku. Po ostatniej kontroli NIK domaga się zaprzestania finansowania z funduszu leśnego zadań nie zapisanych w ustawie.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu funduszem leśnym

Przeczytaj treść ponownie