Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Edukacji Narodowej"


Artykuły (39):

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z ich wyposażeniem. NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że wszystkie wskazane nieprawidłowości należy usunąć jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Wiele z tych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie mają charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

więcej treści z artykułu: Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Obecny system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nie jest przygotowany do realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Przewiduje ona włączenie takich uczniów do ogólnego systemu edukacji w szkołach publicznych. Szkoły te jednak mają za mało specjalistycznych kadr, nie są też odpowiednio wyposażone i dostosowane architektonicznie.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

W NIK odbył się kolejny panel ekspertów. Tym razem kontrolerzy dyskutowali m.in. z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielami zespołów szkół specjalnych oraz placówek szkolno-wychowawczych o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.

więcej treści z artykułu: Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o nadzorze pedagogicznym

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych nie przekłada się na poprawę jakości nauczania. Jest nie tylko mało efektywny, ale bywa także niezgodny z obowiązującymi przepisami.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze pedagogicznym

Problemy szkolnictwa wyższego

W Polsce jest 460 uczelni wyższych. Choć ze względu na niż demograficzny liczba studentów maleje, to każdego roku powstaje kilka nowych szkół, głównie niepublicznych. Coraz mocniejsza konkurencja między uczelniami ma swoje dobre i złe strony. Opowiada o nich dr Grzegorz Buczyński z Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Problemy szkolnictwa wyższego

NIK o pomocy materialnej dla uczniów

Gminy nie potrafią w pełni wykorzystać pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów. Żadna z państwowych instytucji nie wie, czy pół miliarda zł, przeznaczanych każdego roku na ten cel, trafia do wszystkich potrzebujących. Najgorzej jest ze wspieraniem uczniów uzdolnionych – blisko połowa skontrolowanych gmin i szkół nie przewiduje stypendiów za osiągnięcia w nauce lub sporcie.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy materialnej dla uczniów

Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy informacje o wynikach kontroli przedstawiła NIK w marcu br. na forum komisji sejmowych. Posłowie zasiadający w komisjach zapoznali się z rezultatami audytów dot. kształcenia dorosłych, zmian klimatu oraz funduszy ochrony środowiska.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie