Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Finansów"


Artykuły (37):

NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Ministra Finansów, podjęte w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym na rynku finansowym.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

NIK o spirytusie

Ponad 2,8 miliarda złotych stracił Skarb Państwa, bo Urząd Celny w Przemyślu nie naliczał akcyzy od sprowadzanego z Ukrainy alkoholu etylowego. Alkohol (ponad 94%) zawarty był w płynach do spryskiwaczy samochodowych. Był on skażony łatwą do usunięcia substancją. Po jej wytrąceniu mógł zostać użyty do nielegalnej produkcji napojów alkoholowych. Najwyższa Izba Kontroli skierowała już sprawę do prokuratury.

więcej treści z artykułu: NIK o spirytusie

NIK o hazardzie

Nadzór nad rynkiem gier, do listopada 2009 r., był rozproszony i nieskuteczny. Prowadzące go organy koncentrowały się przede wszystkim na niektórych aspektach formalnej kontroli dokumentów. Ministerstwo Finansów i izby skarbowe w niewielkim stopniu sprawdzały, czy spełniane były warunki wynikające z zezwoleń i przepisów prawa dotyczącego gier losowych.

więcej treści z artykułu: NIK o hazardzie

Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych

Po kontroli NIK, dotyczącej zakupu sprzętu i finansowania badań klinicznych w szpitalach, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wnioskuje do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o naprawę wadliwych procedur. Wniosek Komisji powtarza postulaty Izby, m.in. stworzenie spójnego systemu finansowania zakupów medycznych oraz uściślenie przepisów w zakresie badań klinicznych.

więcej treści z artykułu: Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych

NIK o e-handlu

Na szarej strefie handlu i usług świadczonych w Internecie Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty. Wielu internetowych przedsiębiorców unika opodatkowania, bo urzędy skarbowe i celne mają problemy z kontrolą sklepów i usługodawców, działających w Internecie.

więcej treści z artykułu: NIK o e-handlu

NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

W czasie wahań na rynkach finansowych w 2008 i 2009 r. sektor bankowy pozostał w Polsce stabilny. Żaden bank nie był zagrożony upadłością ani nie musiał korzystać ze wsparcia ze środków publicznych. To m.in. zasługa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów - ocenia NIK, która kontrolowała te trzy instytucje stojące na straży stabilności sektora bankowego. Izba ma wszakże zastrzeżenia do opóźnionej reakcji KNF na zwiększającą się liczbę i wartość kredytów oraz opcji walutowych oferowanych przez banki przy złagodzonych wymogach wobec klientów.

więcej treści z artykułu: NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Minister Finansów poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. Kontrola NIK objęła okres 2006-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Przeczytaj treść ponownie