Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Finansów"


Artykuły (33):

NIK o e-handlu

Na szarej strefie handlu i usług świadczonych w Internecie Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty. Wielu internetowych przedsiębiorców unika opodatkowania, bo urzędy skarbowe i celne mają problemy z kontrolą sklepów i usługodawców, działających w Internecie.

więcej treści z artykułu: NIK o e-handlu

NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

W czasie wahań na rynkach finansowych w 2008 i 2009 r. sektor bankowy pozostał w Polsce stabilny. Żaden bank nie był zagrożony upadłością ani nie musiał korzystać ze wsparcia ze środków publicznych. To m.in. zasługa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów - ocenia NIK, która kontrolowała te trzy instytucje stojące na straży stabilności sektora bankowego. Izba ma wszakże zastrzeżenia do opóźnionej reakcji KNF na zwiększającą się liczbę i wartość kredytów oraz opcji walutowych oferowanych przez banki przy złagodzonych wymogach wobec klientów.

więcej treści z artykułu: NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Minister Finansów poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. Kontrola NIK objęła okres 2006-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Przeczytaj treść ponownie