Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Gospodarki"


Artykuły (26):

Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Raporty z kontroli NIK – dotyczące spółki ELEWARR i spółek przemysłu potencjału obronnego – zostały szczegółowo omówione na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przekazała Premierowi oraz Ministrom Środowiska i Gospodarki wnioski, w których wskazuje na potrzebę skuteczniejszej ochrony konsumentów oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny. Oba wnioski to efekt niepokojących wyników kontroli NIK.

więcej treści z artykułu: Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku. Bezpieczeństwu dostaw tego surowca energetycznego zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

NIK o specjalnych strefach ekonomicznych

W regionach, w których funkcjonują Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), powstało w latach 2006-2008 prawie 75 tys. nowych miejsc pracy. To pozwoliło na znaczne obniżenie wydatków na pomoc społeczną. Miejscowe gminy zyskały pieniądze dzięki sprzedaży i opodatkowaniu nieruchomości. Niemniej - na co wskazuje NIK - rząd nie ma wiedzy o wszystkich koszach, jakie w związku z działaniem SSE poniosło państwo (m.in. zwolnienia podatkowe, dotacje, itp.). To utrudnia ocenę opłacalności SSE.

więcej treści z artykułu: NIK o specjalnych strefach ekonomicznych

NIK o remontach w zakładach górniczych

Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. pojawił się tajemniczy § 428, do autorstwa którego nikt dzisiaj nie chce się przyznać. Otworzył on drogę do zlecania, głównie przez Kompanię Węglową SA, napraw maszyn górniczych wyłącznie ich producentom. W efekcie doszło do zawyżenia kosztów remontów urządzeń górniczych o setki milionów złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach w zakładach górniczych

NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

Jedynie co czwarty ze zrealizowanych projektów spełnia oczekiwania, tj przyczynia się do modernizacji polskiej gospodarki i restrukturyzacji konkretnych przedsiębiorstw. Pozostałe dają tylko bieżące korzyści pojedynczym zakładom. Części dotąd nie rozpoczęto. Przyczyną są błędy strony polskiej, zarówno administracji rządowej jak i przedsiębiorców popełnione w trakcie negocjacji.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

Przeczytaj treść ponownie