Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego"


Artykuły (16):

NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę

Państwo źle wydaje pieniądze na naukę. Większość środków przeznaczana jest na liczne, lecz niewielkie projekty badawcze. Ich efekty często nie przynoszą oczekiwanych korzyści gospodarce i nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju nauki.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę

Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Mała liczba innowacyjnych projektów badawczych, ponad 200 tys. bezrobotnych z wyższym wykształceniem, słabe przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu - to utrzymujące się od lat problemy szkolnictwa wyższego w Polsce. – W odpowiedzi NIK przygotowuje innowacyjną kontrolę efektywności kształcenia na polskich uczelniach – ujawnia dr Grzegorz Buczyński, dyr. Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.

więcej treści z artykułu: Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Problemy szkolnictwa wyższego

W Polsce jest 460 uczelni wyższych. Choć ze względu na niż demograficzny liczba studentów maleje, to każdego roku powstaje kilka nowych szkół, głównie niepublicznych. Coraz mocniejsza konkurencja między uczelniami ma swoje dobre i złe strony. Opowiada o nich dr Grzegorz Buczyński z Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Problemy szkolnictwa wyższego

NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

Rektorzy większości szkół wyższych nie prowadzą odrębnych ewidencji księgowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Brak odrębnych ewidencji rodzi przypuszczenie, że dotacja przeznaczona na studia stacjonarne, może być wykorzystywana do wspierania studiów płatnych. Niskie czesne na tego rodzaju studiach sprzyja pozyskiwaniu większej liczby studentów.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

NIK o kształceniu pielęgniarek

W systemie kształcenia pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, realizowanym w publicznych szkołach wyższych, NIK znalazła kilka nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu pielęgniarek

„Kontrola Państwowa” na liście czasopism punktowanych

Dwumiesięcznik „Kontrola Państwowa”, wydawany przez NIK, został umieszczony na liście wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z najwyższą punktacją za publikowane na jego łamach artykuły naukowe. Wysoka ocena „Kontroli Państwowej” jest potwierdzeniem poziomu merytorycznego pisma i jego naukowego charakteru.

więcej treści z artykułu: „Kontrola Państwowa” na liście czasopism punktowanych

Przeczytaj treść ponownie