Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Obrony Narodowej"


Artykuły (17):

NIK o profesjonalizacji armii

NIK pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji polskiej armii. Co prawda pod koniec 2010 roku występowały niedobory kadrowe, jednak już w 2011 r. uzupełniono braki i wypełniono normy etatowe. Podstawy do zbudowania nowoczesnej armii zostały stworzone. Teraz przed wojskiem kolejne wyzwania: szkolenie żołnierzy, wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt oraz poprawa funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

więcej treści z artykułu: NIK o profesjonalizacji armii

NIK o inwestycjach w MON

Wieloletnie opóźnienia, nieskuteczny nadzór nad wykonawcami, zaniedbania w procesie przygotowawczym – tak można podsumować realizację czterech spośród sześciu istotnych projektów „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”. NIK wykazała, że w każdym z nich poważnie przekroczono planowane koszty, w skrajnym przypadku nawet je podwajając.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach w MON

Hałas w Krzesinach nie zmaleje

- Chociaż wojsko próbuje minimalizować hałas wokół lotniska poprzez odpowiedni harmonogram lotów, to działania te mają ograniczoną skuteczność. W dodatku szkolenia pilotów będą się intensyfikować, więc lotów będzie więcej - o problemach wynikających z umieszczenia bazy dla samolotów wielozadaniowych F-16 w pobliżu Poznania opowiada koordynator kontroli NIK, Sławomir Marciniak.

więcej treści z artykułu: Hałas w Krzesinach nie zmaleje

NIK o lotnisku w Krzesinach

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia procedurę wyboru lokalizacji oraz samą lokalizację bazy samolotów F-16 na lotnisku Poznań-Krzesiny. W MON, jak i w Dowództwie Sił Powietrznych brakuje dokumentów, które mogłyby potwierdzić przygotowania do wydania decyzji w tej sprawie, w tym przeprowadzenie analizy jej skutków, uwzględniającej nie tylko potrzeby obronne, ale także uwarunkowania prawne, ekonomiczne, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa ludności itd. NIK zwraca uwagę, na rosnącą liczbę roszczeń o wypłatę odszkodowań lub wykup nieruchomości. Obecnie sięgają one blisko 280 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o lotnisku w Krzesinach

NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

Nie wszystkie spółki przemysłu obronnego potrafiły wykorzystać pomoc z budżetu państwa. Część z nich przeszła restrukturyzację i ma obecnie silną pozycję w branży. Inne nie osiągnęły zamierzonych efektów, a w sytuacji ograniczenia krajowych zamówień dotknął je kryzys. Jedno z kontrolowanych przez NIK przedsiębiorstw jest w stanie upadłości.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

NIK o nieruchomościach wojskowych

Budynki którymi dysponuje wojsko są w złym stanie technicznym. Niektóre wręcz zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. NIK kontrolując wojskowe nieruchomości wysłała 8 zawiadomień do organów ścigania (w tym 3 do prokuratury) o niegospodarności, łamaniu prawa i niebezpieczeństwie korupcji.

więcej treści z artykułu: NIK o nieruchomościach wojskowych

NIK o komputerach w wojsku

Żołnierze polskiej armii oraz urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej pracowali na starym sprzęcie komputerowym, podczas gdy nowszy zalegał w wojskowych magazynach. Niewykorzystywanie już zakupionego sprzętu to nie jedyna bolączka armii. Kontrolerzy NIK ujawnili, że wiele jednostek dostało komputery mimo, że ich nie zamawiały, a inne, które złożyły zamówienia oczekują na sprzęt do dzisiaj. Planowanie zakupów sprzętu komputerowego i jego dystrybucja w wojsku, zostały negatywnie ocenione przez NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o komputerach w wojsku

Przeczytaj treść ponownie