Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"


Artykuły (26):

NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

Aż 80 proc. rolników, którzy zdecydowali się skorzystać z porad wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, jest usatysfakcjonowana ich poziomem i jakością – wynika z badania NIK. Jednak większość rolników nie korzysta z doradztwa. Często jako powód rezygnacji podają zbyt niską jakość oferty doradczej oraz niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry. Specjalistyczna, indywidualnie opracowana oferta istotna jest szczególnie w przypadku nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie gospodarstw. NIK zaleca przeprowadzenie standaryzacji działalności ośrodków wojewódzkich tak, aby w całym kraju usługi doradcze spełniały potrzeby różnych odbiorców.

więcej treści z artykułu: NIK o ośrodkach doradztwa rolniczego

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanych gruntach.

więcej treści z artykułu: NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

Programy zwalczania salmonelli w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów. Odsetek zakażonych stad kur jest wciąż wyższy od poziomu określonego w przepisach unijnych. To zagraża zdrowiu ludzi i ma znaczenie dla pozycji kraju w eksporcie produktów drobiowych.

więcej treści z artykułu: NIK o zwalczaniu salmonelli w stadach kur

NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

Kontrolerzy NIK stwierdzili sporo nieprawidłowości przy realizacji programu operacyjnego dotyczącego rozwoju rybołówstwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał fundację FAPA do wykonywania zadań zawartych w programie z naruszeniem zasad wyboru najkorzystniejszej oferty. Minister nie poinformował, ani nie zaprosił do złożenia oferty innych podmiotów.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu dotyczącego rybołówstwa

NIK o urządzeniach melioracji wodnych

Urządzenia melioracyjne w Polsce są w coraz gorszym stanie. Odbudowy i modernizacji wymaga już 27 proc. kanałów i 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Pomimo angażowania coraz większych środków z budżetu krajowego i unijnego tempo niszczenia urządzeń melioracji wodnych jest szybsze niż prace nad ich utrzymaniem i rozbudową.

więcej treści z artykułu: NIK o urządzeniach melioracji wodnych

NIK o rolnictwie ekologicznym

Produkty polskich gospodarstw ekologicznych są wysokiej jakości i spełniają wymagania stawiane żywności ekologicznej. Polska pod względem liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje obecnie siódme miejsce w UE.

więcej treści z artykułu: NIK o rolnictwie ekologicznym

Przeczytaj treść ponownie