Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Sprawiedliwości"


Artykuły (12):

NIK o systemie dozoru elektronicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego. Wdrożenie tego systemu pozwoliło zmniejszyć liczbę skazanych, którzy odbywają kary w więzieniach i doprowadziło do realnych oszczędności. Wciąż jednak występują znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi okręgami sądowymi w orzekaniu o udzieleniu skazanym zezwoleń na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. NIK stwierdza, że sędziowie penitencjarni nie wykorzystują wszystkich możliwości systemu, takich jak chociażby monitoring obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach, zakazu zbliżania się do określonej osoby, czy obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w trwania imprezy masowej.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie dozoru elektronicznego

NIK o pozyskiwaniu miejsc dla więźniów

NIK pozytywnie ocenia resort sprawiedliwości i służbę więzienną za realizację programu pozyskania nowych miejsc dla więźniów i wprowadzanie innych niż izolacyjne form wykonania kary. Stwierdzone opóźnienia nie miały wpływu na ogólną dobrą opinię.

więcej treści z artykułu: NIK o pozyskiwaniu miejsc dla więźniów

Przeczytaj treść ponownie