Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Zdrowia"


Artykuły (62):

NIK o rehabilitacji leczniczej

Pomimo wzrostu nakładów pogarsza się dostęp do rehabilitacji leczniczej: rośnie liczba oczekujących, wydłuża się czas oczekiwania, a kurczy lista miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki. Model finansowania terapii jest skomplikowany i nie uwzględnia końcowego efektu leczenia: jednakowo płaci się za świadczenia dobrze i źle wykonane, chociaż akurat w tej dziedzinie łatwo zauważyć i zmierzyć efekt. Prace nad określeniem zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty się przedłużają, a bez jasnych uregulowań istnieje ryzyko, że zabiegi wykona osoba bez odpowiedniego przygotowania. Z kolei brak standardów w rehabilitacji leczniczej utrudnia zachowanie odpowiedniej jakości i efektywności leczenia.

więcej treści z artykułu: NIK o rehabilitacji leczniczej

Blaski i cienie programu zwalczania chorób nowotworowych

NIK krytycznie oceniła wykonanie „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” za niewykorzystanie szansy w walce z rakiem. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki programowi wyposażenie szpitali jest zdecydowanie lepsze. Z jednej strony nie udało się dokonać oczekiwanego przełomu w systemie, z drugiej - nie powinno już dojść do sytuacji, jaka miała miejsce przed 13-stu laty, kiedy pięć pacjentek zostało poparzonych przez wadliwą aparaturę do radioterapii.

więcej treści z artykułu: Blaski i cienie programu zwalczania chorób nowotworowych

NIK o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Pełniejsze wykorzystanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dostępnej w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy, czyli wtedy, kiedy nie działa opieka podstawowa – może być jednym ze sposobów na odciążenie pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Dziś pacjenci w nagłych wypadkach korzystają przede wszystkim z usług pogotowia i SOR. W efekcie tworzy się nierównowaga: nocna i świąteczna opieka nie jest w pełni wykorzystana, a pogotowia i SOR-y przeciążone. Dzieje się tak m.in. dlatego, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest źle zorganizowana.

więcej treści z artykułu: NIK o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Opieka medyczna nad osobami starszymi [panel ekspertów]

Polskie społeczeństwo starzeje się. Już wkrótce konieczne może okazać się przeorganizowanie opieki zdrowotnej w naszym kraju. Czy jesteśmy na to przygotowani? Z których rozwiązań innych państw europejskich warto skorzystać? Czy da się podnieść jakość opieki nad starszymi pacjentami, nie wydając na to jednocześnie więcej pieniędzy?

więcej treści z artykułu: Opieka medyczna nad osobami starszymi [panel ekspertów]

NIK o kontraktach NFZ

Kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste, a procedury stosowane przez NFZ, nie zawsze zapewniają wybór najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność usług. Tym samym Fundusz nie zawsze w najlepszy sposób gospodaruje publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze składek zdrowotnych obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o kontraktach NFZ

Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

Posłowie chcą, aby powstał Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości u dzieci i młodzieży. To efekt kontroli przeprowadzonej przez NIK. Trzy komisje sejmowe, zaniepokojone raportem Izby, podpisały się pod wspólnym dezyderatem do Ministrów Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

Pokolenie próchnicy [rozmowa]

Próchnica u dzieci to nie tylko wina rodziców. W wielu krajach UE profilaktyką jamy ustnej skutecznie zajmują się publiczne instytucje. W tych państwach nie traktuje się chorób uzębienia jako drugorzędnej kwestii. W Polsce wciąż brakuje takiego podejścia. I już płacimy za to wysoką cenę - mówi Piotr Wasilewski, dyr. Departamentu Zdrowia NIK

więcej treści z artykułu: Pokolenie próchnicy [rozmowa]

Dlaczego nowoczesna aparatura kurzy się w szpitalach? [wideo]

Polska otrzymała dzięki funduszom UE blisko 4 mld zł na modernizację sprzętu medycznego. Aparatura, którą dysponowały do tej pory szpitale, była w większości przestarzała i zużyta. Zakup nowego sprzętu nie przełożył się jednak na oczekiwaną poprawę sytuacji pacjentów. O tym, dlaczego tak się stało, opowiada Piotr Wasilewski z Departamentu Zdrowia NIK.

więcej treści z artykułu: Dlaczego nowoczesna aparatura kurzy się w szpitalach? [wideo]

NIK o zakupie sprzętu medycznego ze środków UE

Nowy sprzęt medyczny, pozyskiwany dzięki środkom z UE, jest szansą dla polskiej służby zdrowia. Jednak nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi sytuacji pacjentów, jeśli nie będzie wykorzystywany. Tymczasem z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania jedna trzecia skontrolowanych przez NIK szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu.

więcej treści z artykułu: NIK o zakupie sprzętu medycznego ze środków UE

Czy poczekamy dłużej na e-recepty? [wideo]

Elektroniczny system informacyjny miał przenieść zarządzanie w służbie zdrowia w zupełnie inny wymiar. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała jednak raport, z którego wynika, że jego uruchomienie może się znacznie opóźnić. O przyczynach tej zwłoki opowiada Piotr Wasilewski z Departamentu Zdrowia NIK.

więcej treści z artykułu: Czy poczekamy dłużej na e-recepty? [wideo]

Przeczytaj treść ponownie