Wyszukane artykuły - "mniejszości narodowe"


Artykuły (2):

NIK o działaniach na rzecz społeczności romskiej w Małopolsce

Samorządy, zgodnie z wymogami, wykorzystują środki publiczne w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, jednak ich działania na rzecz społeczności romskiej nie zawsze okazują się w pełni skuteczne. W wielu wypadkach integracja i aktywizacja społeczności romskiej stanowi bowiem niełatwy do rozwiązania lokalny problem społeczny, dodatkowo utrudniony przez hermetyczny charakter wspólnot romskich.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach na rzecz społeczności romskiej w Małopolsce

NIK o mniejszościach narodowych i etnicznych

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych zapewnia ich równe traktowanie, a administracja rządowa i samorządowa tworzy odpowiednie warunki do rozwijania kultury i języka oraz podtrzymywania tożsamości. NIK wykryła jedynie drobne niedociągnięcia, wynikające głównie z niedopracowanych procedur.

więcej treści z artykułu: NIK o mniejszościach narodowych i etnicznych

Przeczytaj treść ponownie