Wyszukane artykuły - "niepełnosprawni"


Artykuły (29):

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Obecny system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nie jest przygotowany do realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Przewiduje ona włączenie takich uczniów do ogólnego systemu edukacji w szkołach publicznych. Szkoły te jednak mają za mało specjalistycznych kadr, nie są też odpowiednio wyposażone i dostosowane architektonicznie.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o pomocy niepełnosprawnym

Wspierane przez państwo formy rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych nie przynoszą efektów. Warsztaty terapii zajęciowej nie pomagają znaleźć pracy. Turnusy rehabilitacyjne nie kształtują umiejętności społecznych. Zmiany wymaga też system finansowania oraz kwalifikowania ich uczestników.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy niepełnosprawnym

Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

W NIK odbył się kolejny panel ekspertów. Tym razem kontrolerzy dyskutowali m.in. z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielami zespołów szkół specjalnych oraz placówek szkolno-wychowawczych o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.

więcej treści z artykułu: Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. 2

W jakim stopniu komercjalizacja szpitali jest odpowiedzią na problemy nękające polską służbę zdrowia? Co zrobić, by system kwalifikowania pacjentów do przeszczepów narządów działał w naszym kraju sprawniej? Czy programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych są skuteczne? O najważniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2011 r. przez Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia opowiada Piotr Wasilewski.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. 2

NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą jednak wystarczających efektów. W skontrolowanych urzędach pracy rejestrowało się coraz więcej niepełnosprawnych osób, ale po odbyciu stażu coraz rzadziej uzyskiwały one zatrudnienie.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

Na początku listopada odbyło się 36. posiedzenie Zarządu Europejskich Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Nowy plan strategiczny, międzynarodowa kontrola aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli INTOSAI – to tylko część inicjatyw NIK w ramach polskiej prezydencji w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: 36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli sprawdzają, jak ich kraje wspierają wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników kontroli międzynarodowej. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy, mimo uruchomienia wielu programów mających na celu ich aktywizację zawodową. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zainicjował wprawdzie kampanię mającą zwiększyć zatrudnienie tych osób w administracji publicznej, ale nie przyniosła ona dotychczas znaczących efektów.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych

NIK o zakładach aktywności zawodowej

W systemie pomocy niepełnosprawnym istnieje wiele nieprawidłowości. Luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pozwalają na pozorowanie działań. PFRON, wojewodowie i samorządy nonszalancko i bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć tak naprawdę nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym. W efekcie zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku.

więcej treści z artykułu: NIK o zakładach aktywności zawodowej

Przeczytaj treść ponownie