Wyszukane artykuły - "niepełnosprawni"


Artykuły (29):

Zmiana prawa po kontroli NIK

Postulowana przez NIK nowelizacja prawa, dzięki której, m.in. osoby starsze i niepełnosprawne będą miały ułatwiony dostęp do przestrzeni publicznej podpisana przez Prezydenta. Urzędy, szkoły, szpitale, muzea czy teatry mają dwa lata na dostosowanie do nowych przepisów swoich budynków i stron internetowych.

więcej treści z artykułu: Zmiana prawa po kontroli NIK

Na dworcach łatwiej, ale nie bez barier

Modernizacja obiektów kolejowych poprawiła ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. W żadnym ze skontrolowanych obiektów stwierdzone przeszkody nie wykluczały możliwości korzystania z transportu kolejowego przez osoby z niepełnosprawnością. Nie uwzględniono jednak wszystkich potrzeb niepełnosprawnych. Najwięcej barier napotykały osoby z wadami wzroku. Najmniej – z wadami słuchu. Wciąż niektóre utrudnienia powodują konieczność korzystania ze wsparcia osób towarzyszących albo asysty personelu dworca.

więcej treści z artykułu: Na dworcach łatwiej, ale nie bez barier

Uczelnie eliminują bariery dla niepełnosprawnych studentów

NIK o realizacji przez uczelnie niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do studiowania i badań naukowych.

więcej treści z artykułu: Uczelnie eliminują bariery dla niepełnosprawnych studentów

Najwyższa Izba Kontroli wspiera niepełnosprawnych

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z prezesami Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON): Janem Zającem i Krzysztofem Kosińskim. Organizacja skupia 600 firm. Zajmuje się usuwaniem barier i stereotypów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych. Pracodawcy z dużym zainteresowaniem przyjęli wnioski z ostatniej kontroli NIK dofinansowywania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatrudnienia niepełnosprawnych.

więcej treści z artykułu: Najwyższa Izba Kontroli wspiera niepełnosprawnych

Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wymaga naprawy

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych przez PFRON.

więcej treści z artykułu: Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wymaga naprawy

NIK o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim

Samorządy powiatowe i urzędy pracy województwa łódzkiego w większości prawidłowo realizowały zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych wg algorytmu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bolączką był brak wystarczających środków na aktywizację zawodową tych osób. W konsekwencji urzędy pracy i powiaty nie mogły zrealizować wszystkich wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne i potencjalnych pracodawców. Dodatkowo samorządy nie przeprowadzały kalkulacji określających rzeczywistą skalę potrzeb finansowych osób niepełnosprawnych. Dlatego właściwie nie wiadomo, jakie środki są potrzebne.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim

Czy uczelnie tworzą równe warunki dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów? [panel ekspertów]

NIK sprawdzi, czy niepełnosprawni studenci i doktoranci mają w ramach uczelni zapewniony pełny i równy dostęp do nauki. Problem dotyczy w całym kraju blisko 30 tys. osób. Na zaproszenie Izby w poprzedzającym kontrolę panelu ekspertów licznie wzięli udział sami zainteresowani.

więcej treści z artykułu: Czy uczelnie tworzą równe warunki dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów? [panel ekspertów]

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z ich rówieśnikami w szkołach i przedszkolach najbliższych ich miejscu zamieszkania. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych, kształcących uczniów z niepełnosprawnościami, nie zapewniono odpowiednich warunków by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i realizowało przysługujące uprawnienia.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Przeczytaj treść ponownie