Wyszukane artykuły - "nowelizacja ustawy o NIK"


Artykuły (6):

Znowelizowana Ustawa o NIK weszła w życie

Zmiany organizacyjne, poszerzenie katalogu dokumentów przedkładanych Sejmowi, modyfikacja zasad podejmowania uchwał przez Kolegium – to tylko niektóre z nowości, jakie wprowadza znowelizowana Ustawa o NIK. Nowe prawo weszło w życie 2 czerwca, jednak przepisy dotyczące postępowania kontrolnego zaczną obowiązywać za 12 miesięcy.

więcej treści z artykułu: Znowelizowana Ustawa o NIK weszła w życie

Ustawa o NIK do Trybunału Konstytucyjnego

Lech Kaczyński, Prezydent RP złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

więcej treści z artykułu: Ustawa o NIK do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja ustawy o NIK

Sejm znowelizował ustawę o NIK. Wszystkie rozwiązania, które zagrażały niezależności i samodzielności Izby zostały odrzucone. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

więcej treści z artykułu: Nowelizacja ustawy o NIK

Prasa o nowelizacji ustawy o NIK

Publikacje prasowe na temat zmian w ustawie o NIK: Rzeczpospolita 19/10, Dziennik 17/10, Rzeczpospolita 245/09, Rzeczpospolita 225/09, Rzeczpospolita 224/09, Gazeta Wyborcza 224/09, Rzeczpospolita 165/09, Gazeta Wyborcza 165/09, Dziennik 165/09, Trybuna 165/09, PAP 15.07.09, POLSKA The Times 164/09, Gazeta Wyborcza 164/09, Dziennik 163/09, POLSKA The Times 162/09, Super Express 162/09, Fakt 162/09, Gazeta Prawna 134/09, Rzeczpospolita 130/09

więcej treści z artykułu: Prasa o nowelizacji ustawy o NIK

Kolegium NIK o ustawie

Kolegium NIK na seminaryjnym posiedzeniu zajęło się omówieniem zmian w ustawie o NIK. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele świata nauki oraz posłowie z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o ustawie

Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Sejmowe przemówienie Prezesa Jacka Jezierskiego w sprawie nowelizacji ustawy o NIK.

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie!

Chciałbym wyrazić swój niepokój wobec niektórych przepisów zaproponowanych przy okazji nowelizacji ustawy o NIK. Uważam, że propozycje te mogą zdestabilizować pracę Najwyższej Izby Kontroli i doprowadzić do znaczącego pogorszenia jakości kontroli państwowej. Ucierpi na tym Sejm otrzymując mniej rzetelne wyniki kontroli, ale ucierpią też obywatele, dla których informacje Izby są istotnym źródłem wiedzy o państwie. Nowelizacja ustawy zawiera także szereg ważnych i koniecznych zmian, które nie budzą kontrowersji, dlatego tak istotnym staje się jej poprawienie, by mogła stanowić mocny fundament kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Przeczytaj treść ponownie