Wyszukane artykuły - "obrona cywilna"


Artykuły (5):

Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dostrzegając zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w razie wystąpienia różnego rodzaju katastrof przez funkcjonariuszy straży pożarnych, Policji, żołnierzy oraz zwykłych obywateli, NIK zwraca uwagę, iż nieprzygotowanie odpowiednich planów i procedur oraz niezapewnienie warunków do odpowiedniej koordynacji działań, może obniżać skuteczność działań służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

więcej treści z artykułu: Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności

NIK sprawdza system obronny państwa [panel ekspertów]

NIK oceni czy podejmowane działania w ramach przygotowań obronnych państwa są adekwatne do potencjalnych zagrożeń w sytuacji zewnętrznego kryzysu lub wojny. Jest to pierwsza kontrola w zakresie planowania strategicznego systemu obronnego państwa i jednocześnie największe przedsięwzięcie organizacyjne Izby w ostatnich latach.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza system obronny państwa [panel ekspertów]

Systemy ochrony ludności w Europie

Raport NIK dotyczący systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi podaje przykłady dobrych rozwiązań stosowanych przez inne państwa europejskie. – W każdym z nich widzimy podobną tendencję – mówi Marek Bieńkowski z Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: Systemy ochrony ludności w Europie

Polaku, obroń się sam [Rozmowa o obronie cywilnej, cz. 2]

Podstawowym zadaniem obrony cywilnej powinno być przeszkolenie obywateli do reagowania w sytuacjach kryzysowych – mówi Marek Bieńkowski z Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. To właśnie od przygotowania lokalnych społeczności zależeć będzie, w jakim stopniu uda się zminimalizować skutki potencjalnej katastrofy.

więcej treści z artykułu: Polaku, obroń się sam [Rozmowa o obronie cywilnej, cz. 2]

Czy w Polsce potrzebna jest obrona cywilna? [cz. 1]

Po zeszłorocznej kontroli funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce NIK ostrzegała, że nie jest ona przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań. To system, który od lat działa w naszym kraju jedynie na papierze. Czy Polska w ogóle potrzebuje obrony cywilnej? A jeśli tak, to na czym miałaby ona realnie polegać?

więcej treści z artykułu: Czy w Polsce potrzebna jest obrona cywilna? [cz. 1]

Przeczytaj treść ponownie