Wyszukane artykuły - "ochrona środowiska"


Artykuły (96):

NIK o parkach krajobrazowych

Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Zarządzające parkami samorządy bardziej dbają o rozwój gospodarczy regionu niż o jego unikatowe walory przyrodnicze. Obowiązujące przepisy - nieprecyzyjne i niejasne - zamiast chronić parki, dodatkowo komplikują ich funkcjonowanie.

więcej treści z artykułu: NIK o parkach krajobrazowych

NIK o infrastrukturze sanitarnej wokół Jezior Mazurskich

Od 2007 roku znacząco poprawił się stan infrastruktury sanitarnej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowe gminy zmodernizowały stację uzdatniania wody i trzy oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacji sanitarnej na tym terenie została dwukrotnie wydłużona. Do środowiska przedostaje się coraz mniej szkodliwych substancji, a kolejne inwestycje – prowadzone w ramach ”MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich„ – mają szansę być wykonane na czas.

więcej treści z artykułu: NIK o infrastrukturze sanitarnej wokół Jezior Mazurskich

NIK o odnawialnych źródłach energii

W Polsce wzrasta wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Państwo skutecznie zachęca do niej przedsiębiorców, gwarantując im pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci czy zwolnienie z opłat. Z drugiej strony rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne ogranicza szereg nieprawidłowości po stronie ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za branżę energetyczną, takich jak: opóźnienia w wydawaniu regulacji, brak odpowiednich procedur, a przede wszystkim wykorzystanie zaledwie jednej piątej środków na rozwój alternatywnych źródeł energii.

więcej treści z artykułu: NIK o odnawialnych źródłach energii

NIK o likwidacji mogilników

W Polsce zlikwidowano większość odkrytych do tej pory składowisk substancji toksycznych zwanych mogilnikami. Jednak ani Ministerstwo Środowiska, ani urzędy marszałkowskie nie mają pełnej wiedzy, czy na terenach po zlikwidowanych obiektach jest bezpiecznie. W dodatku tylko nieliczni starostowie prowadzą poszukiwania nieodkrytych jeszcze składowisk. To może być tykająca bomba ekologiczna – ostrzega NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o likwidacji mogilników

NIK o odprowadzaniu ścieków

W gminach, które nie mają kanalizacji, udaje się średnio oczyścić jedynie 8 proc. wytworzonych nieczystości. To zdecydowanie za mało. W skali kraju oznacza to, że co roku do środowiska trafiają ścieki o objętości większej niż jezioro Śniardwy.

więcej treści z artykułu: NIK o odprowadzaniu ścieków

NIK o szkodach górniczych

NIK sprawdziła, jak kopalnie zapobiegają szkodom górniczym. Dwie spośród siedmiu skontrolowanych kopalni wydobywały węgiel niezgodnie z warunkami określonymi w koncesjach. Nie chroniły tym samym właściwie powierzchni przed skutkami prowadzonej eksploatacji.

więcej treści z artykułu: NIK o szkodach górniczych

NIK o gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych

Na terenach nieobjętych instalacją kanalizacyjną część ścieków z przydomowych zbiorników z dużym prawdopodobieństwem odprowadzana jest wprost do środowiska. To poważne zagrożenie sanitarne i ekologiczne. Gminy starają się rozbudowywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale popełniają przy tym wiele błędów. W konsekwencji dochodzi do opóźnień i marnotrawienia pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o gminnych sieciach wodno-kanalizacyjnych

NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

Zakupiona przez Polskę 11 lat temu w ramach projektu PHARE spalarnia odpadów niebezpiecznych do dziś stoi bezczynnie w magazynie w Gliwicach. Przez ponad dekadę nie udało się znaleźć miejsca, w którym można by ją zainstalować i uruchomić. Warte 6,5 mln zł urządzenie straciło już połowę swojej wartości, a Komisja Europejska wobec fiaska projektu nakazała Polsce zwrot ponad 1,6 mln EUR.

więcej treści z artykułu: NIK o spalarni odpadów zakupionej w ramach programu PHARE

NIK o fermach zwierząt futerkowych

87 proc. ferm zwierząt futerkowych w Wielkopolsce nie przestrzega wymagań ochrony środowiska, w 48 proc. ferm działalność hodowlana prowadzona była w obiektach nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych, a w 35 proc. niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi. Takie są wyniki kontroli ferm zwierząt futerkowych, przeprowadzonych przez właściwe inspekcje na zlecenie NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o fermach zwierząt futerkowych

Wyróżnienie dla polityki środowiskowej NIK

Środowisko naturalne, w którym żyjemy, pożyczamy od naszych dzieci i wnuków – przestrzega Dagmara Żygowska, członek zarządu Germanischer Lloyd Polen, jednostki certyfikującej, która na prośbę NIK sprawdziła funkcjonowanie w Izbie systemu zarządzania środowiskowego.

więcej treści z artykułu: Wyróżnienie dla polityki środowiskowej NIK

Przeczytaj treść ponownie