Wyszukane artykuły - "opieka społeczna"


Artykuły (7):

Niepewna przyszłość

NIK o problemach mieszkańców miast dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

więcej treści z artykułu: Niepewna przyszłość

Prawo do godnej śmierci [panel ekspertów]

Prognozy demograficzne wskazują, że coraz więcej osób będzie potrzebować opieki paliatywnej. Jaki jest rzeczywisty stan hospicjów, jak traktowany jest pacjent, z jakimi problemami borykają się osoby prowadzące ośrodki opieki? Na te i inne pytania ma odpowiedzieć kontrola NIK, która rozpocznie się jeszcze w sierpniu. Wcześniej Izba poprosiła ekspertów o podzielenie się doświadczeniami i zasygnalizowanie najbardziej palących problemów.

więcej treści z artykułu: Prawo do godnej śmierci [panel ekspertów]

Seniorzy bez opieki

NIK o usługach opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.

więcej treści z artykułu: Seniorzy bez opieki

NIK o programie „Maluch”

Mimo, iż program „Maluch” przyczynił się w ciągu sześciu lat do ponad dwu i półkrotnego wzrostu miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, to nie jest możliwe osiągnięcie do 2020 r., postulowanego przez Unię Europejską wskaźnika 33 proc. dzieci do lat 3 objętych opieką instytucjonalną. Wciąż niewiele, bo tylko ponad 17 proc. gmin korzysta z programu, gdyż zapewnienie opieki nad najmłodszymi nie jest obowiązkowym zadaniem samorządów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 r. zabrakło 34 tys. miejsc dla dzieci. Zdaniem NIK faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotąd nie została zbadana.

więcej treści z artykułu: NIK o programie „Maluch”

NIK o pomocy rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci

Ośrodki pomocy społecznej słabo wspierają rodziny dysfunkcyjne, którym grozi odebranie dzieci. Nie docierają do wszystkich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, skupiają się na analizowaniu dokumentów, a z powodu braku funduszy mają za mało asystentów wspierających. NIK wskazuje, że ośrodki powinny aktywniej wyszukiwać potrzebujących pomocy, bo rodzin z problemami przybywa.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci

NIK o readaptacji społecznej skazanych

System wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, nie jest kompleksowy i nie stanowi ustrojowej całości. Poszczególne instytucje, w tym wyspecjalizowane służby takie jak m.in. służba więzienna, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, czy organizacje społeczne są aktywne, ale działają w oderwaniu od siebie. Brak koordynacji sprawia, że prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych programy resocjalizacyjne są mało skuteczne. W znacznym stopniu wynika to także z niedostosowania programów do indywidualnych potrzeb skazanych, jak również z niedostatecznego przygotowania wychowawców i psychologów do ich realizacji.

więcej treści z artykułu: NIK o readaptacji społecznej skazanych

Przeczytaj treść ponownie