Wyszukane artykuły - "panel ekspertów"


Artykuły (38):

Nierówny dostęp Polek do zdrowia [panel ekspertów]

W Polsce funkcjonuje nierówny dostęp do opieki ginekologicznej i położniczej. Kobietom spoza ośrodków miejskich - szczególnie we wschodniej części kraju - trudniej dostać się do specjalisty, uzyskać pomoc w okresie ciąży czy przeprowadzić badania profilaktyczne chroniące przed rakiem piersi i szyjki macicy. NIK sprawdziła skalę tego problemu i za kilka tygodni przedstawi raport w tej sprawie. Tymczasem w ramach kontroli Izba zorganizowała ogólnopolską debatę ekspertów.

więcej treści z artykułu: Nierówny dostęp Polek do zdrowia [panel ekspertów]

Rolnictwo ekologiczne – niewykorzystywana szansa Polski [panel ekspertów]

Polska ma potencjał, by stać się dużym graczem na rynku żywności ekologicznej. Tak się jednak nie dzieje, a produkty wytworzone w naszym kraju wykorzystywane są z zyskiem głównie przez zagraniczne firmy. Jak to zmienić? NIK przygotowuje na ten temat raport i zaprasza do współpracy zewnętrznych ekspertów.

więcej treści z artykułu: Rolnictwo ekologiczne – niewykorzystywana szansa Polski [panel ekspertów]

Czy Polakom zagraża smog elektromagnetyczny? [panel ekspertów]

Szybki postęp technologiczny sprawia, że ludzie w coraz większym stopniu narażeni są na działanie promieniowania elektromagnetycznego. Wobec wątpliwości dotyczących jego wpływu na zdrowie szczególnie ważna stała się kontrola przestrzegania przez operatorów sieci komórkowych oraz producentów urządzeń mobilnych dopuszczalnych norm emisyjnych. Czy państwo wywiązuje się z tego zadania? NIK właśnie to sprawdza i zaprasza do debaty zewnętrznych ekspertów.

więcej treści z artykułu: Czy Polakom zagraża smog elektromagnetyczny? [panel ekspertów]

Czy uczelnie tworzą równe warunki dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów? [panel ekspertów]

NIK sprawdzi, czy niepełnosprawni studenci i doktoranci mają w ramach uczelni zapewniony pełny i równy dostęp do nauki. Problem dotyczy w całym kraju blisko 30 tys. osób. Na zaproszenie Izby w poprzedzającym kontrolę panelu ekspertów licznie wzięli udział sami zainteresowani.

więcej treści z artykułu: Czy uczelnie tworzą równe warunki dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów? [panel ekspertów]

Samorządy powinny wspierać lokalną przedsiębiorczość [panel ekspertów]

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała panel ekspertów poświęcony wspieraniu przedsiębiorczości przez gminy. Prawo nakłada na samorządy taki obowiązek, ale nie precyzuje, jak należy go realizować. W dodatku ustawodawca nie wyposażył gmin w szczególne środki służące realizacji tego zadania.

więcej treści z artykułu: Samorządy powinny wspierać lokalną przedsiębiorczość [panel ekspertów]

Alzheimer - choroba całych rodzin [panel ekspertów]

Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie symptomów choroby oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych – w przeddzień Światowego Dnia Chorych na Alzheimera NIK przedstawia konkluzje z wiosennego panelu ekspertów. Goście NIK podkreślali m.in., że działania nie mogą ograniczać się jedynie do wsparcia chorych, bo Alzheimer to choroba całych rodzin. I to właśnie rodziny chorych na Alzheimera ponoszą społeczne, ekonomiczne i psychiczne koszty opieki.

więcej treści z artykułu: Alzheimer - choroba całych rodzin [panel ekspertów]

Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

Eksperci zaproszeni przez Najwyższą Izbę Kontroli na prezentację megaraportu poświęconego polityce przestrzennej nie mają wątpliwości: złe zarządzanie przestrzenią zubaża Polaków i obniża jakość ich życia, a analiza NIK jest kolejną szansą, by rozpocząć poważną dyskusję na ten temat.

więcej treści z artykułu: Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

Klauzule społeczne - czy to działa? [panel ekspertów]

Klauzule społeczne to narzędzie, dzięki któremu można łączyć zamówienia publiczne z wspieraniem osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazał, że klauzule wciąż są wykorzystywane w znikomym stopniu. O tym, czy się to zmieni, dyskutowali zaproszeni do NIK eksperci.

więcej treści z artykułu: Klauzule społeczne - czy to działa? [panel ekspertów]

NIK o jakości i cenie wody

NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów. Płynące z niej wnioski zostaną włączone do programu ogólnopolskiego badania systemu zaopatrywania ludności w wodę.

więcej treści z artykułu: NIK o jakości i cenie wody

Prezes NIK gościem IX Europejskiego Forum Gospodarczego

Prezes NIK wziął udział w IX Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi. Krzysztof Kwiatkowski został zaproszony wraz z prof. Markiem Belką, prezydent Łodzi Hanną Zdanowską oraz Szewachem Weissem do panelu dyskusyjnego poświęconego zewnętrznym i wewnętrznym wyzwaniom dla polskiej gospodarki.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK gościem IX Europejskiego Forum Gospodarczego

Przeczytaj treść ponownie