Wyszukane artykuły - "panel ekspertów"


Artykuły (38):

Wspólna przestrzeń – wspólne dobro [panel ekspertów]

W Polsce brakuje polityki przestrzennej, a słabości i wady planowania przestrzennego są przedmiotem powszechnej krytyki. Ponieważ chodzi o dobro publiczne i jakość życia obywateli, NIK uważnie przygląda się problemowi. W siedzibie Izby zorganizowany został panel ekspertów poświęcony pilnej potrzebie nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią.

więcej treści z artykułu: Wspólna przestrzeń – wspólne dobro [panel ekspertów]

Jak traktowane są zwierzęta gospodarskie

NIK sprawdzi, jak funkcjonuje nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich. Kontrolę poprzedził zorganizowany przez Izbę panel ekspertów. Przedstawiciele organizacji społecznych oraz państwowych inspekcji dyskutowali o skuteczności przyjętych w polskim prawie rozwiązań.

więcej treści z artykułu: Jak traktowane są zwierzęta gospodarskie

Diagnostyka laboratoryjna w Polsce [panel ekspertów]

O dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej dyskutowali eksperci zaproszeni do Najwyższej Izby Kontroli. Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej, tymczasem dostęp do nich plasuje Polskę na jedynym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich, a nakłady są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych.

więcej treści z artykułu: Diagnostyka laboratoryjna w Polsce [panel ekspertów]

Pszczoły - gatunek, który potrzebuje wsparcia

Co roku w Polsce może ginąć nawet 200 tys. pszczelich rodzin. Hodowcy z dużym wysiłkiem uzupełniają straty, ale biją na alarm. Dlatego NIK chce przyjrzeć się programowi wspierania pszczelarstwa w naszym kraju. Kontrolę poprzedził zorganizowany w siedzibie Izby panel ekspertów.

więcej treści z artykułu: Pszczoły - gatunek, który potrzebuje wsparcia

Ile Polska traci na nielegalnym obrocie paliwami? [panel ekspertów]

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak administracja radzi sobie z nielegalnym obrotem paliwami ciekłymi. Wiadomo, że państwo traci na tym procederze miliardy złotych rocznie. Straty wykraczają jednak daleko poza wymiar finansowy. O szarej strefie na rynku paliw, jej konsekwencjach i możliwych rozwiązaniach dyskutowali w NIK przedstawiciele branży oraz eksperci z ministerstw i urzędów centralnych.

więcej treści z artykułu: Ile Polska traci na nielegalnym obrocie paliwami? [panel ekspertów]

NIK skontroluje walkę z dopalaczami [panel ekspertów]

Rynek dopalaczy udało się czasowo ograniczyć, ale nie wyeliminowano go zupełnie. Sklepy z dopalaczami działają obecnie jako punkty ksero, lombardy lub po prostu nieoznakowane lokale. Skład chemiczny oferowanych tam produktów jest szybko zmieniany, by wymknąć się spod zakazu sprzedaży. Tymczasem w 2015 roku doszło do ponad siedmiu tysięcy zatruć oraz 34 zgonów, które mogły być związane z zażyciem dopalaczy. Co robi administracja, by przeciwdziałać temu zjawisku? NIK wkrótce to sprawdzi. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów zorganizowana w siedzibie Izby.

więcej treści z artykułu: NIK skontroluje walkę z dopalaczami [panel ekspertów]

Nieaktualna strategia energetyczna

Podstawowy dokument strategiczny państwa, czyli „Polityka energetyczna Polski do lat 2030”, mógł być według ekspertów NIK nieaktualny już w momencie opublikowania. Brak doktryny bezpieczeństwa energetycznego, odpowiadającej rzeczywistej sytuacji w kraju i na świecie, jest dużym zagrożeniem dla setek polskich przedsiębiorstw.

więcej treści z artykułu: Nieaktualna strategia energetyczna

Pakiet klimatyczno-energetyczny. Szanse i zagrożenia [panel ekspertów]

Polityka energetyczno-klimatyczna UE niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla Polski. O plusach i minusach forsowanych przez Wspólnotę rozwiązań dyskutowali w NIK eksperci z dziedziny gospodarki i ochrony środowiska.

więcej treści z artykułu: Pakiet klimatyczno-energetyczny. Szanse i zagrożenia [panel ekspertów]

Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

NIK przygotowuje się do kontroli projektu Emp@tia. O tej budzącej silne emocje platformie komunikacyjnej dyskutowali w siedzibie Izby pracownicy pomocy społecznej, informatycy i przedstawiciele administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

Dyskusja o marce Polski [panel ekspertów]

Czy nakłady przeznaczane na promocję Polski przekładają się na rozpoznawalność naszej marki za granicą? NIK przygotowuje się do kontroli efektywności promocji gospodarczej kraju. Izba zorganizowała debatę ekspercką, podczas której przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy agencji promocyjnych oraz przedsiębiorcy dyskutowali o podstawowych problemach systemu promocji państwa.

więcej treści z artykułu: Dyskusja o marce Polski [panel ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie