Wyszukane artykuły - "panel ekspertów"


Artykuły (38):

Polski kłopot z azbestem [panel ekspertów]

NIK sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Ten rakotwórczy materiał zrobił w Polsce zawrotną karierę. Dachów i izolacji z domieszką azbestu jest w naszym kraju tak dużo, że ich usuwanie i zastępowanie bezpiecznymi materiałami zaplanowano aż do 2032 roku. Czy termin ten zostanie dotrzymany?

więcej treści z artykułu: Polski kłopot z azbestem [panel ekspertów]

Problemy spółek komunalnych [panel ekspertów]

Spółki komunalne są rozdarte między obowiązkiem zaspokajania potrzeb społecznych a koniecznością maksymalizacji zysku. W konsekwencji miejskie przedsiębiorstwo może zarabiać kosztem mieszkańców lub przeciwnie - mimo rzetelnego zaspokajania ich potrzeb być oceniane jako działające nieefektywnie. Problematyczne jest także funkcjonowanie spółek poza sferą użyteczności publicznej.

więcej treści z artykułu: Problemy spółek komunalnych [panel ekspertów]

Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

Czy zachowanie porządku w krajobrazie i rozwój źródeł energii odnawialnej to wartości nie do pogodzenia? Z tym pytaniem zmierzyli się goście zaproszeni przez Prezydenta RP na debatę „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”. Wśród nich był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który zaapelował o to, by tworzeniu czystej energii towarzyszyły czyste reguły. Ostatnia kontrola NIK pokazała, że jest z tym problem.

więcej treści z artykułu: Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy prawo zapewnia wystarczający poziom wsparcia dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Ogólnopolską kontrolę, do której przygotowuje się Delegatura NIK w Poznaniu, poprzedził panel ekspertów.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

W polskich miastach coraz mniej drzew

Drzewa przegrywają z inwestycjami budowlanymi. Są wycinane lub niszczone tam, gdzie powstają nowe osiedla czy galerie handlowe. - Dzieje się tak, ponieważ w Polsce wciąż nie dostrzegamy wartości drzew. To duży błąd - twierdzą zaproszeni do NIK eksperci. Doskonale widać to na przykładzie historii nowojorskiego Central Parku.

więcej treści z artykułu: W polskich miastach coraz mniej drzew

Kontrola zarządcza w administracji publicznej [panel ekspertów]

NIK przygotowuje się do nowatorskiej kontroli adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej. W warszawskiej siedzibie Izby odbył się specjalny panel ekspertów poświęcony temu tematowi.

więcej treści z artykułu: Kontrola zarządcza w administracji publicznej [panel ekspertów]

Czy Polska jest przygotowana do walki z zabójczą chorobą świń?

Afrykański pomór świń doprowadził w kilku krajach do całkowitego upadku hodowli trzody chlewnej. W kilku innych zupełnie ją przemodelował. Są państwa, które walczyły z wirusem nawet 30 lat. W innych poradzono sobie z nim w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Którą drogą pójdzie Polska, jeśli choroba pojawi się w naszych granicach? Dyskusję na ten temat podjęli urzędnicy, profesorowie, eksperci oraz hodowcy, którzy spotkali się w siedzibie NIK.

więcej treści z artykułu: Czy Polska jest przygotowana do walki z zabójczą chorobą świń?

Pomoc społeczna w Polsce [panel ekspertów]

NIK zorganizowała w Rzeszowie panel ekspertów poświęcony pomocy społecznej. Przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych próbowali wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Czy ośrodki pomocy społecznej potrafią skutecznie docierać do osób potrzebujących wsparcia?

więcej treści z artykułu: Pomoc społeczna w Polsce [panel ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie