Wyszukane artykuły - "papiery wartościowe"


Artykuły (1):

NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Minister Finansów poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. Kontrola NIK objęła okres 2006-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Przeczytaj treść ponownie