Wyszukane artykuły - "partnerstwo publiczno - prywatne"


Artykuły (1):

NIK o partnerstwie publiczno-prywatnym

NIK pozytywnie ocenia przedsięwzięcia realizowane w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz mimo niewielkiej wciąż liczby inwestycji publicznych przeprowadzanych w formule PPP.

więcej treści z artykułu: NIK o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przeczytaj treść ponownie