Wyszukane artykuły - "plan pracy NIK"


Artykuły (12):

Pionierskie kontrole w Planie Pracy NIK

Czy zalegające na dnie Bałtyku zanieczyszczenia – w tym pozostałości broni chemicznej - zamienią go w morze martwe? NIK przyjrzy się temu zagrożeniu w trakcie jednej z pionierskich kontroli, jakie podjęte zostaną w 2019 roku. Izba ponownie zbada także te tematy, które są szczególnie ważne zarówno z punktu widzenia państwa, jak i samych obywateli.

więcej treści z artykułu: Pionierskie kontrole w Planie Pracy NIK

Co NIK skontroluje w 2019 roku

Czy pacjenci są rzetelnie informowani o czasie oczekiwania na zabieg lub wizytę u specjalisty? Czy ratownictwo medyczne działa efektywnie? Co robi władza, by zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne? W 2019 r. NIK podejmie szereg ważnych społecznie tematów. Wśród głównych obszarów kontroli znajdą się: opieka zdrowotna, funkcjonowanie administracji publicznej oraz ochrona środowiska.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2019 roku

Co NIK skontroluje w 2018 roku?

W 2018 roku obok corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, która obejmie 110 części, NIK podejmie kolejnych 110 tematów w formie kontroli planowych. Kontrolerzy ocenią m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski oraz funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Ponadto Izba jak co roku przeprowadzi kontrole doraźne, reagując na bieżące problemy, będzie także kontynuować kontrole rozpoczęte w roku 2017.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2018 roku?

Kontrole NIK w 2016 roku

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli planowych. Tematy obejmą główne obszary funkcjonowania państwa, sprawy kluczowe dla obywateli i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK w 2016 roku

Kontrole w 2015 roku

NIK rozpoczęła realizację planu kontroli na 2015 rok. Plan został uchwalony pod koniec października 2014 roku przez Kolegium Izby. Propozycje tematów kontroli sformułowano na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przez poszczególne delegatury i departamenty NIK, zagadnienia zgłoszone we wnioskach parlamentarzystów oraz zawarte w skargach obywateli.

więcej treści z artykułu: Kontrole w 2015 roku

Co NIK skontroluje w 2013 roku?

NIK zaplanowała w 2013 roku przeprowadzenie ponad dwustu kontroli. Kontrolerzy sprawdzą m.in. profilaktykę narkomanii, politykę jądrową, sieci energetyczne, parki narodowe, jednostkę GROM, fotoradary, policję drogową, finansowanie zapobiegania nowotworom, wykorzystanie nowych stadionów oraz nadzór nad służbami specjalnymi.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2013 roku?

Plan pracy NIK na rok 2012

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwaliło plan pracy Izby na rok 2012. NIK skontroluje w najbliższych miesiącach m.in. funkcjonowanie gazowych sieci przesyłowych, przygotowanie państwa w zakresie energetyki jądrowej, kluczowe inwestycje drogowe i kolejowe, nabór i szkolenie w Policji i służbach specjalnych, szpitalnictwo więzienne, przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. Łącznie z kontrolami wykonania budżetu NIK przeprowadzi w roku 2012 ponad 200 kontroli.

więcej treści z artykułu: Plan pracy NIK na rok 2012

Osiemnaście obszarów kontroli

Osiemnaście obszarów funkcjonowania państwa zostało wyłonionych przez NIK jako te, które obarczone są największym ryzykiem nieprawidłowości. Uszczegółowią one w 2011 r. priorytetowe kierunki kontroli. W tym roku najwięcej audytów będzie dotyczyło obszaru gospodarowania publicznymi pieniędzmi i mieniem Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: Osiemnaście obszarów kontroli

Kontrole NIK w roku 2011

Blisko 300 planowych kontroli przeprowadzi NIK w 2011 roku. Ponad połowa z nich dotyczyć będzie wykonania budżetu państwa. Pozostałe związane będą m.in. z ochroną zdrowia, gospodarką, ekologią, edukacją oraz bezpieczeństwem państwa i obywateli.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK w roku 2011

Czym NIK zajmie się w roku 2011?

Bezpieczeństwo sektora finansowego, prywatyzacja przemysłu farmaceutycznego, rozwój gazowej sieci przesyłowej, bezpieczeństwo ruchu lotniczego, finansowanie nauki, szkolenie funkcjonariuszy ABW, prawa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, finansowanie wspierania sportu, unieszkodliwianie odpadów medycznych – to tylko niektóre z 282 zaplanowanych na rok 2011 tematów kontroli, którymi zajmie się NIK.

więcej treści z artykułu: Czym NIK zajmie się w roku 2011?

Przeczytaj treść ponownie