Wyszukane artykuły - "plan pracy NIK"


Artykuły (13):

Czym NIK zajmie się w roku 2011?

Bezpieczeństwo sektora finansowego, prywatyzacja przemysłu farmaceutycznego, rozwój gazowej sieci przesyłowej, bezpieczeństwo ruchu lotniczego, finansowanie nauki, szkolenie funkcjonariuszy ABW, prawa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, finansowanie wspierania sportu, unieszkodliwianie odpadów medycznych – to tylko niektóre z 282 zaplanowanych na rok 2011 tematów kontroli, którymi zajmie się NIK.

więcej treści z artykułu: Czym NIK zajmie się w roku 2011?

Planowe i doraźne kontrole NIK

Setki kontroli planowych wypełniają co roku harmonogram kontrolny NIK. Niemal drugie tyle to kontrole doraźne, przeprowadzane poza planem pracy. W 2009 roku NIK przeprowadziła łącznie 335 audytów.

więcej treści z artykułu: Planowe i doraźne kontrole NIK

Kontrole NIK w 2010 roku

NIK skontroluje w 2010 roku m.in. jakość i sprawność obsługi w urzędach oraz dostępność i poziom świadczeń medycznych. Kontrolerzy NIK zweryfikują, na ile państwo jest sprawne i przyjazne obywatelowi.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK w 2010 roku

Przeczytaj treść ponownie