Wyszukane artykuły - "planowanie przestrzenne"


Artykuły (4):

Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

Eksperci zaproszeni przez Najwyższą Izbę Kontroli na prezentację megaraportu poświęconego polityce przestrzennej nie mają wątpliwości: złe zarządzanie przestrzenią zubaża Polaków i obniża jakość ich życia, a analiza NIK jest kolejną szansą, by rozpocząć poważną dyskusję na ten temat.

więcej treści z artykułu: Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

NIK o zagospodarowaniu przestrzennym w Inowrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przeprowadzenie dwóch spośród pięciu zbadanych postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w Inowrocławiu. Największe nieprawidłowości dotyczą budowy kawiarni na Placu Klasztornym. Wydzielenie na ten cel działki, a następnie jej sprzedaż i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbyły się bez uwzględnienia interesu właścicieli oraz posiadaczy nieruchomości sąsiednich, doprowadzając m.in. do sporów sąsiedzkich i stwarzając ryzyko strat wizerunkowych Miasta. Sprawę pozwolenia na budowę kawiarni NIK kieruje do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

więcej treści z artykułu: NIK o zagospodarowaniu przestrzennym w Inowrocławiu

NIK o gospodarowaniu przestrzenią miejską w Tomaszowie Mazowieckim

NIK negatywnie oceniła władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego za nieprzestrzeganie prawa podczas sporządzania i uchwalania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Powodowało to, że plan zagospodarowania miasta uniemożliwiał wydawanie w oparciu o jego postanowienia, pozwoleń na budowę wielu inwestycji. Kontrolerzy NIK wskazali także na nierówne traktowanie inwestorów wobec prawa i długotrwałe ustalanie warunków zabudowy dla nowych inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu przestrzenią miejską w Tomaszowie Mazowieckim

Przeczytaj treść ponownie