Wyszukane artykuły - "podatki"


Artykuły (24):

NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK weryfikuje, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi. To jeden z priorytetowych kierunków w kontrolach Izby. W tym celu NIK przeprowadza każdego roku dziesiątki audytów, z których najważniejszy dotyczy wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad 100 czerwcowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Posłowie dowiedzieli się m.in., jak zrealizowano budżet państwa w 2009 roku. Poznali także szczegóły raportów o działalności Poczty Polskiej, poborze podatku dochodowego oraz zamknięciu pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o PIT

Najwyższa Izba Kontroli przesłała do Sejmu informację na temat pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych. Mimo pozytywnej oceny poboru podatku, NIK zauważyła wzrost stanu zaległości, obniżenie skuteczności ich egzekwowania, niewystarczającą kontrolę wywiązywania się podatników z zobowiązań oraz rosnące kwoty zaległości przedawnionych. To wszystko spowodowało, że zrealizowane dochody były niższe od możliwych do uzyskania.

więcej treści z artykułu: NIK o PIT

NIK o VAT

NIK skontrolowała opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT.

więcej treści z artykułu: NIK o VAT

Przeczytaj treść ponownie