Wyszukane artykuły - "Policja"


Artykuły (34):

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

W Polsce brakuje przepisów prawa, które dostatecznie chroniłyby dane osobowe obywateli pozyskane w wyniku monitoringu. Nie ma też regulacji określających jednolite zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Brakuje również niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność instalowania monitoringu oraz przestrzeganie praw obywateli. NIK ocenia, że zagadnienia te wymagają doprecyzowania w formie ustawowej.

więcej treści z artykułu: NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

NIK o billingach

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa. W ocenie NIK uprawnienia służb do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania. W Polsce brakuje niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność pozyskiwania i wykorzystania billingów. Nie ma też systemu zbierania informacji o zakresie pozyskiwanych danych, a w konsekwencji rzetelnych informacji na ten temat.

więcej treści z artykułu: NIK o billingach

NIK o szkoleniach służb mundurowych

Z powodu cięć w nakładach na szkolenia jedynie połowa policjantów i tylko jedna piąta strażaków przechodzi kursy podwyższające kwalifikacje. Mundurowi zwracają uwagę, że programy szkoleń nie są w pełni dostosowane do wymogów stawianych im w pracy. Wiele do życzenia pozostawia przygotowanie kadry nauczycielskiej. Poważne wątpliwości NIK budzi też stan techniczny budynków, w których prowadzone są zajęcia.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniach służb mundurowych

E-posterunek: przykład, jak nie wdrażać projektów informatycznych

Złe planowanie, jeszcze gorsze wykonanie - tak losy flagowego projektu teleinformatycznego Policji, wycenianego na ponad 19 mln zł, podsumowuje Marek Bieńkowski. Szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK wyjaśnia powody porażki systemu, który miał odciążyć funkcjonariuszy i podnieść jakość ich pracy.

więcej treści z artykułu: E-posterunek: przykład, jak nie wdrażać projektów informatycznych

NIK o projektach informatycznych Policji

NIK sprawdziła, jak realizowane były dwa kluczowe projekty informatyczne w Policji. Izba pozytywnie oceniła budowę Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), wskazując jednak na kilka nieprawidłowości, głównie związanych z nienależytym przygotowaniem Policji do wykorzystania unijnych środków. Drugi z budowanych systemów – E-posterunek – został natomiast przez NIK oceniony negatywnie. Policja wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 mln złotych nie doprowadzając do uruchomienia systemu.

więcej treści z artykułu: NIK o projektach informatycznych Policji

NIK o systemie naboru do Policji i służb specjalnych

NIK poświadcza, że system naboru do Policji i służb specjalnych funkcjonuje prawidłowo i daje gwarancję wyboru najlepszych kandydatów spośród tych, którzy ubiegają się o przyjęcie. Gorzej jest ze szkoleniem funkcjonariuszy. Po dobrze zorganizowanym kursie podstawowym dalszy cykl szkoleniowy jest przypadkowy i niekonsekwentny. Zdaniem NIK braki w systemie szkoleń specjalistycznych oraz niedoinwestowanie bazy szkoleniowej mogą się odbić na profesjonalizmie funkcjonariuszy.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie naboru do Policji i służb specjalnych

Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna audyt działań Policji oraz innych instytucji administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kontrolę poprzedził panel ekspertów z udziałem wiceprezesa NIK Mariana Cichosza, Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów.

więcej treści z artykułu: Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?

NIK o warunkach pracy Policji i Straży Granicznej

Stan ponad połowy budynków wykorzystywanych przez Policję i Straż Graniczną nie zapewnia godziwych warunków służby, a obywatelom – stosownych warunków obsługi. Wielu funkcjonariuszy musi pracować w pomieszczeniach z nieszczelnymi oknami, przeciekającymi dachami, zużytymi wykładzinami oraz łuszczącą się farbą na ścianach i sufitach. Więcej niż połowa nieruchomości użytkowanych przez policjantów i strażników granicznych wymaga pilnej modernizacji, naprawy lub kapitalnego remontu.

więcej treści z artykułu: NIK o warunkach pracy Policji i Straży Granicznej

NIK kontroluje billingi

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK rozpoczyna kontrolę billingów. Kontrolerzy sprawdzą, czy ABW, CBA, Policja, SG, SKW, ŻW uzyskują i przetwarzają dane pochodzące z billingów w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

więcej treści z artykułu: NIK kontroluje billingi

NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012

W Polsce nie funkcjonuje rejestr cudzoziemców objętych zakazem stadionowym, bo Policja zbyt późno zabrała się za umieszczanie informacji o zakazach zagranicznych w swojej bazie danych (obowiązek wprowadzania tego rodzaju danych wynika z art. 40 pkt 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Brak tego rodzaju informacji utrudni policjantom rozpoznanie osób, które mogą stwarzać zagrożenia podczas EURO 2012, a organizatorom mistrzostw uniemożliwi zastosowanie odmowy wstępu wobec kibiców objętych zakazem zagranicznym. Kontrolerzy ustalili też, że polskie sądy z opóźnieniem przekazują informacje o orzeczonych zakazach stadionowych, co umożliwia ukaranym chuliganom wstęp na kolejne mecze.

więcej treści z artykułu: NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012

Przeczytaj treść ponownie