Wyszukane artykuły - "pomoc publiczna"


Artykuły (6):

NIK o kontroli Stoczni Gdańsk S.A.

W 2007 roku większościowy pakiet akcji Stoczni Gdańsk S.A. objął ukraiński inwestor - ISD Polska sp. o.o. Chcąc utrzymać bieżącą produkcję stoczniową i ochronić miejsca pracy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w 2009 roku udzieliła Stoczni Gdańsk pomocy publicznej w wysokości 150 mln złotych (103,3 mln zł pożyczki oraz zwiększenie wkładu w kapitale zakładowym Spółki do 25 proc. akcji). Działania te były zgodne z decyzją Komisji Europejskiej z 22 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia Stoczni Gdańsk S.A. pomocy publicznej na realizację zaplanowanej restrukturyzacji.

więcej treści z artykułu: NIK o kontroli Stoczni Gdańsk S.A.

Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

Dlaczego tak wielu rodziców nie może znaleźć przedszkola dla swoich dzieci? Czy polskiej młodzieży grozi plaga otyłości? Jak wygląda stan przygotowań do EURO 2012? O najważniejszych kontrolach przeprowadzonych w 2011 r. przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego opowiada dyr. Grzegorz Buczyński.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

NIK o pomocy udzielonej powodzianom

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomoc udzieloną powodzianom przez administracje publiczną, pomimo nieprawidłowości, ujawnionych przede wszystkim na poziomie gmin, które nie zawsze dobrze radziły sobie z rozdzielaniem pomocy.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy udzielonej powodzianom

NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

Nie wszystkie spółki przemysłu obronnego potrafiły wykorzystać pomoc z budżetu państwa. Część z nich przeszła restrukturyzację i ma obecnie silną pozycję w branży. Inne nie osiągnęły zamierzonych efektów, a w sytuacji ograniczenia krajowych zamówień dotknął je kryzys. Jedno z kontrolowanych przez NIK przedsiębiorstw jest w stanie upadłości.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

NIK o stoczniach 2005-2007

Względy społeczne i sprawy polityczne - w dużo większym stopniu niż rynek i prawa ekonomii - decydowały o działaniach kolejnych rządów i spółek wobec polskich stoczni. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie żonglowano pomysłami, zmieniano strategie i udzielano pomocy publicznej bez niezbędnej decyzji Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK o stoczniach 2005-2007

Nieudana prywatyzacja zakładów mięsnych w Płocku

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kolejnych pięciu ministrów Skarbu Państwa, którzy kierowali resortem od marca 2004 do listopada 2007 roku. Zawiadomienie dotyczy zaniechania obowiązków przy prywatyzacji Zakładów Mięsnych Płock SA. Nieudane próby prywatyzacji przyczyniły się do upadłości spółki.

więcej treści z artykułu: Nieudana prywatyzacja zakładów mięsnych w Płocku

Przeczytaj treść ponownie