Wyszukane artykuły - "pomoc społeczna"


Artykuły (23):

NIK o domach pomocy społecznej

Samorządy nie są zainteresowane tworzeniem systemu opieki alternatywnego dla domów pomocy społecznej. Na przeszkodzie stoi brak koncepcji oraz konieczność ponoszenia dużych kosztów na starcie. Jednak z wyliczeń kontrolerów NIK wynika, że tego typu opieka byłaby nawet siedmiokrotnie tańsza niż finansowanie DPS i pozwoliłaby na udzielenie pomocy dużo większej liczbie potrzebujących.

więcej treści z artykułu: NIK o domach pomocy społecznej

Udzielanie pomocy poszkodowanym przez tornado

Wielkość pomocy finansowej dla osób poszkodowanych przez tornado była wystarczająca, a zasiłki zostały im wypłacone prawidłowo i rozliczone rzetelnie przez ośrodki pomocy społecznej. Administracja publiczna nie jest jednak wciąż dostatecznie przygotowana do działania w sytuacjach kryzysowych. W czasie kontroli nie dysponowała planami reagowania kryzysowego. Wydarzenia związane z tornadem i akcją ratunkową nie przyczyniły się także do poprawy systemów łączności pomiędzy jednostkami funkcjonującymi w systemie zarządzania kryzysowego.

więcej treści z artykułu: Udzielanie pomocy poszkodowanym przez tornado

NIK o pomocy rodzinom zastępczym

Rodzicami zastępczymi zostają osoby, które nigdy nie powinny nimi zostać - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Wbrew opinii instytucji powołanych do pomocy rodzinie, sądy ustanawiają rodzicami zastępczymi osoby karane lub takie, które w przeszłości porzuciły własne dzieci. Jednocześnie kandydaci na rodziców zastępczych zbyt często rezygnują, zniechęcani wymogami proceduralnymi. Budzi to zaniepokojenie NIK, szczególnie w kontekście planowanej przez ministerstwo pracy i polityki społecznej likwidacji domów dziecka.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy rodzinom zastępczym

Przeczytaj treść ponownie