Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (95):

NIK ma nowego Prezesa

Marian Banaś został powołany na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Izby przed Sejmem złożył przysięgę następującej treści: Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.

więcej treści z artykułu: NIK ma nowego Prezesa

6 lat kadencji prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego

Ponad półtora tysiąca kontroli polskich instytucji, prestiżowe audyty Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Rady Europy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz wzrost do prawie 50 procent dobrych ocen dla pracy NIK wystawianych przez Polaków – tak w skrócie można podsumować lata 2013-2019 działalności Najwyższej Izby Kontroli. Zakończyła się właśnie sześcioletnia kadencja Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisku prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: 6 lat kadencji prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego

NIK bardzo dobrze oceniana przez Polaków

Prawie 50 procent respondentów CBOS ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli zdecydowanie dobrze. NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – są wśród nich zarówno kierownicy i specjaliści z wyższym wykształceniem, jak i emeryci i rolnicy. Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób przez nią kontrolowanych – jej pracę postrzega jednoznacznie pozytywnie 52 proc. pracowników instytucji państwowych i publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK bardzo dobrze oceniana przez Polaków

Co NIK skontroluje w 2019 roku

Czy pacjenci są rzetelnie informowani o czasie oczekiwania na zabieg lub wizytę u specjalisty? Czy ratownictwo medyczne działa efektywnie? Co robi władza, by zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne? W 2019 r. NIK podejmie szereg ważnych społecznie tematów. Wśród głównych obszarów kontroli znajdą się: opieka zdrowotna, funkcjonowanie administracji publicznej oraz ochrona środowiska.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2019 roku

Polacy audytorami OECD

Kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla Najwyższej Izby Kontroli. Po audycie w Radzie Europy oraz CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) polscy kontrolerzy będą przez najbliższe cztery lata badać finanse i efektywność wpływowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. NIK przejęła właśnie od Trybunału Obrachunkowego Francji mandat audytora zewnętrznego OECD.

więcej treści z artykułu: Polacy audytorami OECD

100 lat Niepodległej

11 listopada 2018 r., w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w państwowych obchodach rocznicy. Uczestniczył we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w uroczystej Odprawie Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na Zamku Królewskim wziął udział w uroczystości nadania pośmiertnie najwyższych polskich odznaczeń - Orderów Orła Białego 25 wybitnym Polakom, zasłużonym dla niepodległości Ojczyzny.

więcej treści z artykułu: 100 lat Niepodległej

Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, polska NIK pokonała kandydatury z innych urzędów kontroli. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły kontrolerom NIK, Rada Europy i Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN. Instytucje te były wcześniej kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wybierając NIK, OECD wskazała na wysoką jakość złożonej oferty, doświadczenie, wiarygodność i profesjonalizm. Organizacja skupia 36 wysoko rozwiniętych, demokratycznych państw z całego świata. Polska należy do OECD od 1996 roku.

więcej treści z artykułu: Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

Biało-czerwona nad NIK

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli wraz z dziećmi łódzkich Domów Dziecka nr 6 i nr 15 uczcili na terenie łódzkiej delegatury Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przy dźwiękach hymnu narodowego - w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, kierownictwa NIK oraz mieszkańców - o 10.30 biało - czerwoną uroczyście wciągnięto na maszt.

więcej treści z artykułu: Biało-czerwona nad NIK

Przeczytaj treść ponownie