Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (91):

NIK bardzo dobrze oceniana przez Polaków

Prawie 50 procent respondentów CBOS ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli zdecydowanie dobrze. NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – są wśród nich zarówno kierownicy i specjaliści z wyższym wykształceniem, jak i emeryci i rolnicy. Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób przez nią kontrolowanych – jej pracę postrzega jednoznacznie pozytywnie 52 proc. pracowników instytucji państwowych i publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK bardzo dobrze oceniana przez Polaków

Co NIK skontroluje w 2019 roku

Czy pacjenci są rzetelnie informowani o czasie oczekiwania na zabieg lub wizytę u specjalisty? Czy ratownictwo medyczne działa efektywnie? Co robi władza, by zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne? W 2019 r. NIK podejmie szereg ważnych społecznie tematów. Wśród głównych obszarów kontroli znajdą się: opieka zdrowotna, funkcjonowanie administracji publicznej oraz ochrona środowiska.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2019 roku

Polacy audytorami OECD

Kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla Najwyższej Izby Kontroli. Po audycie w Radzie Europy oraz CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) polscy kontrolerzy będą przez najbliższe cztery lata badać finanse i efektywność wpływowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. NIK przejęła właśnie od Trybunału Obrachunkowego Francji mandat audytora zewnętrznego OECD.

więcej treści z artykułu: Polacy audytorami OECD

100 lat Niepodległej

11 listopada 2018 r., w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w państwowych obchodach rocznicy. Uczestniczył we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w uroczystej Odprawie Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na Zamku Królewskim wziął udział w uroczystości nadania pośmiertnie najwyższych polskich odznaczeń - Orderów Orła Białego 25 wybitnym Polakom, zasłużonym dla niepodległości Ojczyzny.

więcej treści z artykułu: 100 lat Niepodległej

Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, polska NIK pokonała kandydatury z innych urzędów kontroli. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły kontrolerom NIK, Rada Europy i Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN. Instytucje te były wcześniej kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wybierając NIK, OECD wskazała na wysoką jakość złożonej oferty, doświadczenie, wiarygodność i profesjonalizm. Organizacja skupia 36 wysoko rozwiniętych, demokratycznych państw z całego świata. Polska należy do OECD od 1996 roku.

więcej treści z artykułu: Zaszczyt i odpowiedzialność. Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD

Biało-czerwona nad NIK

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli wraz z dziećmi łódzkich Domów Dziecka nr 6 i nr 15 uczcili na terenie łódzkiej delegatury Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przy dźwiękach hymnu narodowego - w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, kierownictwa NIK oraz mieszkańców - o 10.30 biało - czerwoną uroczyście wciągnięto na maszt.

więcej treści z artykułu: Biało-czerwona nad NIK

Lekcje edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

Lekcje edukacyjne organizowane w siedzibie Izby cieszą się dużym zainteresowaniem szkół. Zajęcia poświęcone historii instytucji, a także jej działalności kontrolnej mają na celu przybliżenie roli NIK w funkcjonowaniu państwa. Od ośmiu lat Izbę odwiedzają zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także młodzież akademicka. Liczba chętnych do udziału w lekcjach edukacyjnych z roku na rok rośnie. W 2017 r. w 25 sesjach uczestniczyło 788 słuchaczy, a rok wcześniej blisko pół tysiąca.

więcej treści z artykułu: Lekcje edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

99 lat Najwyższej Izby Kontroli

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK stała się okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz swoich obywateli. O misji i roli NIK w zmieniającej się rzeczywistości dyskutowali w dniu obchodów czterej dotychczasowi szefowie tej instytucji. Debata odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego – prezesa NIK w latach 1992-1995 i twórcy nowoczesnej ustawy o kontroli państwowej z 1994 roku.

więcej treści z artykułu: 99 lat Najwyższej Izby Kontroli

NIK prezentuje raport z audytu Rady Europy

Audyt Rady Europy to najbardziej prestiżowa kontrola, jaką mogą przeprowadzić europejskie instytucje kontrolne. Do roku 2019, w wyniku wygranego konkursu, to polska NIK sprawdzać będzie prawidłowość wydatkowania środków finansowych przez tę międzynarodową organizację, skupiającą niemal wszystkie państwa europejskie oraz kilka spoza kontynentu. Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy polscy kontrolerzy, na czele z prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim, oficjalnie zaprezentowali tegoroczny Raport z Audytu Zewnętrznego Rady. NIK pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2016 roku.

więcej treści z artykułu: NIK prezentuje raport z audytu Rady Europy

NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami – podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO.

więcej treści z artykułu: NIK chroni dane osobowe obywateli

Przeczytaj treść ponownie