Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (95):

Lekcje edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

Lekcje edukacyjne organizowane w siedzibie Izby cieszą się dużym zainteresowaniem szkół. Zajęcia poświęcone historii instytucji, a także jej działalności kontrolnej mają na celu przybliżenie roli NIK w funkcjonowaniu państwa. Od ośmiu lat Izbę odwiedzają zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także młodzież akademicka. Liczba chętnych do udziału w lekcjach edukacyjnych z roku na rok rośnie. W 2017 r. w 25 sesjach uczestniczyło 788 słuchaczy, a rok wcześniej blisko pół tysiąca.

więcej treści z artykułu: Lekcje edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

99 lat Najwyższej Izby Kontroli

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK stała się okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz swoich obywateli. O misji i roli NIK w zmieniającej się rzeczywistości dyskutowali w dniu obchodów czterej dotychczasowi szefowie tej instytucji. Debata odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego – prezesa NIK w latach 1992-1995 i twórcy nowoczesnej ustawy o kontroli państwowej z 1994 roku.

więcej treści z artykułu: 99 lat Najwyższej Izby Kontroli

NIK prezentuje raport z audytu Rady Europy

Audyt Rady Europy to najbardziej prestiżowa kontrola, jaką mogą przeprowadzić europejskie instytucje kontrolne. Do roku 2019, w wyniku wygranego konkursu, to polska NIK sprawdzać będzie prawidłowość wydatkowania środków finansowych przez tę międzynarodową organizację, skupiającą niemal wszystkie państwa europejskie oraz kilka spoza kontynentu. Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy polscy kontrolerzy, na czele z prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim, oficjalnie zaprezentowali tegoroczny Raport z Audytu Zewnętrznego Rady. NIK pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2016 roku.

więcej treści z artykułu: NIK prezentuje raport z audytu Rady Europy

NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami – podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO.

więcej treści z artykułu: NIK chroni dane osobowe obywateli

Prezes NIK przekazał przedmioty wylicytowane na rzecz WOŚP

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski osobiście przekazał wylicytowany podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szklany przycisk do papieru wraz z kolekcjonerskim piórem z logo NIK. Zwycięzca licytacji, Pan Grzegorz Pawlak wraz z małżonką, osobiście odebrał wylicytowane przedmioty z rąk szefa NIK.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przekazał przedmioty wylicytowane na rzecz WOŚP

NIK wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

NIK po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prezes Krzysztof Kwiatkowski przekazał na internetowe aukcje akwarelę oraz szklany przycisk do papieru. Wylicytowane kwoty w całości zasilą konto WOŚP.

więcej treści z artykułu: NIK wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w kolejnym z cyklu spotkań ze studentami uczelni wyższych. Na zaproszenie studentów Uniwersytetu SWPS wygłosił wykład o roli NIK w demokratycznym państwie prawa oraz wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed najwyższym organem kontroli RP.

więcej treści z artykułu: NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

Pod koniec 2016 r. z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we współpracy z wykładowcami Najwyższej Izby Kontroli i w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - ruszyło Studium kontroli w administracji rządowej. Inicjatywę tę udało się zrealizować dzięki współdziałaniu trzech instytucji, którym zależy na podnoszeniu kompetencji zawodowych urzędników administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

Kolejny rok audytu NIK w Radzie Europy

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2015 roku. W zaprezentowanych przez polskich kontrolerów raportach znalazło się jednocześnie 47 rekomendacji, dotyczących usprawnienia organizacji i funkcjonowania Rady.

więcej treści z artykułu: Kolejny rok audytu NIK w Radzie Europy

NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Przedstawiciel NIK został wybrany przez Wysoką Radę Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji na jednego z dwóch kontrolerów zewnętrznych tej instytucji. Dr Jacek Mazur zajmie się oceną zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu EUI.

więcej treści z artykułu: NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Przeczytaj treść ponownie