Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (91):

Prezes NIK przekazał przedmioty wylicytowane na rzecz WOŚP

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski osobiście przekazał wylicytowany podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szklany przycisk do papieru wraz z kolekcjonerskim piórem z logo NIK. Zwycięzca licytacji, Pan Grzegorz Pawlak wraz z małżonką, osobiście odebrał wylicytowane przedmioty z rąk szefa NIK.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przekazał przedmioty wylicytowane na rzecz WOŚP

NIK wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

NIK po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prezes Krzysztof Kwiatkowski przekazał na internetowe aukcje akwarelę oraz szklany przycisk do papieru. Wylicytowane kwoty w całości zasilą konto WOŚP.

więcej treści z artykułu: NIK wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w kolejnym z cyklu spotkań ze studentami uczelni wyższych. Na zaproszenie studentów Uniwersytetu SWPS wygłosił wykład o roli NIK w demokratycznym państwie prawa oraz wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed najwyższym organem kontroli RP.

więcej treści z artykułu: NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

Pod koniec 2016 r. z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we współpracy z wykładowcami Najwyższej Izby Kontroli i w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - ruszyło Studium kontroli w administracji rządowej. Inicjatywę tę udało się zrealizować dzięki współdziałaniu trzech instytucji, którym zależy na podnoszeniu kompetencji zawodowych urzędników administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

Kolejny rok audytu NIK w Radzie Europy

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2015 roku. W zaprezentowanych przez polskich kontrolerów raportach znalazło się jednocześnie 47 rekomendacji, dotyczących usprawnienia organizacji i funkcjonowania Rady.

więcej treści z artykułu: Kolejny rok audytu NIK w Radzie Europy

NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Przedstawiciel NIK został wybrany przez Wysoką Radę Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji na jednego z dwóch kontrolerów zewnętrznych tej instytucji. Dr Jacek Mazur zajmie się oceną zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu EUI.

więcej treści z artykułu: NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Rada Europy rozszerza współpracę z NIK

Rada Europy zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o objęcie audytem programów wsparcia jakie prowadzi obecnie na Ukrainie, m.in. w zakresie oceny czy doszło do wzmocnienia niezależności, efektywności i profesjonalizmu sądownictwa na Ukrainie. To rozwinięcie współpracy obu instytucji, która trwa od 2014 roku.

więcej treści z artykułu: Rada Europy rozszerza współpracę z NIK

Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał pracownikom Izby, a także Kancelarii Sejmu, wybranym jednostkom administracji publicznej oraz bibliotekom opracowany w Najwyższej Izbie Kontroli przekład nowych standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Dzięki nowo wydanej publikacji zasady kontroli będą jawne i dostępne zarówno dla szerokiego grona audytorów jak i dla tych, którzy kontroli podlegają.

więcej treści z artykułu: Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w związku z przejściem na emeryturę wiceprezesa NIK Jacka Uczkiewicza, złożył do Marszałka Sejmu wniosek o powołanie z dniem 1 lipca 2016 roku na stanowisko wiceprezesa NIK Pani Ewy Polkowskiej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele Izby i zaproszeni goście wzięli udział w jubileuszu 97. rocznicy powołania NIK. Podczas seminarium zorganizowanego w hołdzie pamięci profesorów Lecha Kaczyńskiego i Waleriana Pańki omówiono ich dorobek naukowy, pamiętając, że to oni, obok Józefa Higersbergera tworzyli NIK, dając początek nowoczesnej kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

Przeczytaj treść ponownie