Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (95):

Rada Europy rozszerza współpracę z NIK

Rada Europy zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o objęcie audytem programów wsparcia jakie prowadzi obecnie na Ukrainie, m.in. w zakresie oceny czy doszło do wzmocnienia niezależności, efektywności i profesjonalizmu sądownictwa na Ukrainie. To rozwinięcie współpracy obu instytucji, która trwa od 2014 roku.

więcej treści z artykułu: Rada Europy rozszerza współpracę z NIK

Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał pracownikom Izby, a także Kancelarii Sejmu, wybranym jednostkom administracji publicznej oraz bibliotekom opracowany w Najwyższej Izbie Kontroli przekład nowych standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Dzięki nowo wydanej publikacji zasady kontroli będą jawne i dostępne zarówno dla szerokiego grona audytorów jak i dla tych, którzy kontroli podlegają.

więcej treści z artykułu: Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w związku z przejściem na emeryturę wiceprezesa NIK Jacka Uczkiewicza, złożył do Marszałka Sejmu wniosek o powołanie z dniem 1 lipca 2016 roku na stanowisko wiceprezesa NIK Pani Ewy Polkowskiej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele Izby i zaproszeni goście wzięli udział w jubileuszu 97. rocznicy powołania NIK. Podczas seminarium zorganizowanego w hołdzie pamięci profesorów Lecha Kaczyńskiego i Waleriana Pańki omówiono ich dorobek naukowy, pamiętając, że to oni, obok Józefa Higersbergera tworzyli NIK, dając początek nowoczesnej kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

NIK była czujna, Sejm świadomy

Kolejny raz dobra współpraca organów w państwie zaowocowała pożytecznym rozstrzygnięciem. W ślad za wnioskiem Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego, z Ustawy o ochronie przyrody wyeliminowano przepisy niezgodne z Konstytucją.

więcej treści z artykułu: NIK była czujna, Sejm świadomy

Symbol wolności

W 2014 r. na murach NIK odkryto trzy znaki Polski Walczącej pochodzące z czasów okupacji. Zaledwie 300 metrów dalej latem 1943 r. Margaret Korsak zaryzykowała życie, by poprawić niedokończoną kotwicę na murach Filtrów. Jej opowieść przypomina dziś o tych wszystkich, dla których mimo okupacji Polska nigdy się nie poddała.

więcej treści z artykułu: Symbol wolności

CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Zakończył się drugi rok audytu prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Obie strony łączy wspólny cel, jakim jest sprawne zarządzanie i przejrzystość finansowa tej kluczowej placówki naukowej. Rada CERN jednogłośnie zatwierdziła przedłużenie mandatu NIK o kolejne dwa lata.

więcej treści z artykułu: CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Prawo obywateli do dobrej administracji, ochrona danych osobowych oraz prawa osób niepełnosprawnych były tematem roboczego spotkania Prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Rzecznik z uznaniem wypowiedziała się o kontrolach NIK, poruszających kwestie praw i wolności obywatelskich.

więcej treści z artykułu: Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Współpraca NIK i GIODO

NIK i GIODO będą ze sobą współpracować - przede wszystkim w zakresie kontroli dotyczących pozyskiwania i przetwarzania bilingów oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni – ustalili podczas spotkania dr Edyta Bielak-Jomaa, nowa Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK i GIODO

Standardy współczesnej kontroli państwowej

NIK kieruje pracami nad projektem kodeksu etyki dla międzynarodowej organizacji najwyższych organów kontroli (INTOSAI). Publiczni audytorzy z 14 państw próbują dostosować standardy obowiązujące kontrolerów do wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

więcej treści z artykułu: Standardy współczesnej kontroli państwowej

Przeczytaj treść ponownie