Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (94):

Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał pracownikom Izby, a także Kancelarii Sejmu, wybranym jednostkom administracji publicznej oraz bibliotekom opracowany w Najwyższej Izbie Kontroli przekład nowych standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Dzięki nowo wydanej publikacji zasady kontroli będą jawne i dostępne zarówno dla szerokiego grona audytorów jak i dla tych, którzy kontroli podlegają.

więcej treści z artykułu: Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w związku z przejściem na emeryturę wiceprezesa NIK Jacka Uczkiewicza, złożył do Marszałka Sejmu wniosek o powołanie z dniem 1 lipca 2016 roku na stanowisko wiceprezesa NIK Pani Ewy Polkowskiej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył wniosek o powołanie nowego wiceprezesa

Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele Izby i zaproszeni goście wzięli udział w jubileuszu 97. rocznicy powołania NIK. Podczas seminarium zorganizowanego w hołdzie pamięci profesorów Lecha Kaczyńskiego i Waleriana Pańki omówiono ich dorobek naukowy, pamiętając, że to oni, obok Józefa Higersbergera tworzyli NIK, dając początek nowoczesnej kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Jubileusz powołania Najwyższej Izby Kontroli

NIK była czujna, Sejm świadomy

Kolejny raz dobra współpraca organów w państwie zaowocowała pożytecznym rozstrzygnięciem. W ślad za wnioskiem Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego, z Ustawy o ochronie przyrody wyeliminowano przepisy niezgodne z Konstytucją.

więcej treści z artykułu: NIK była czujna, Sejm świadomy

Symbol wolności

W 2014 r. na murach NIK odkryto trzy znaki Polski Walczącej pochodzące z czasów okupacji. Zaledwie 300 metrów dalej latem 1943 r. Margaret Korsak zaryzykowała życie, by poprawić niedokończoną kotwicę na murach Filtrów. Jej opowieść przypomina dziś o tych wszystkich, dla których mimo okupacji Polska nigdy się nie poddała.

więcej treści z artykułu: Symbol wolności

CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Zakończył się drugi rok audytu prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Obie strony łączy wspólny cel, jakim jest sprawne zarządzanie i przejrzystość finansowa tej kluczowej placówki naukowej. Rada CERN jednogłośnie zatwierdziła przedłużenie mandatu NIK o kolejne dwa lata.

więcej treści z artykułu: CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Prawo obywateli do dobrej administracji, ochrona danych osobowych oraz prawa osób niepełnosprawnych były tematem roboczego spotkania Prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Rzecznik z uznaniem wypowiedziała się o kontrolach NIK, poruszających kwestie praw i wolności obywatelskich.

więcej treści z artykułu: Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Współpraca NIK i GIODO

NIK i GIODO będą ze sobą współpracować - przede wszystkim w zakresie kontroli dotyczących pozyskiwania i przetwarzania bilingów oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni – ustalili podczas spotkania dr Edyta Bielak-Jomaa, nowa Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK i GIODO

Standardy współczesnej kontroli państwowej

NIK kieruje pracami nad projektem kodeksu etyki dla międzynarodowej organizacji najwyższych organów kontroli (INTOSAI). Publiczni audytorzy z 14 państw próbują dostosować standardy obowiązujące kontrolerów do wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

więcej treści z artykułu: Standardy współczesnej kontroli państwowej

Ks. Jacek Stryczek laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka

Ks. Jacek Stryczek został pierwszym laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka. NIK przyznaje tę nagrodę osobom, które działają na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi i czynią świat wokół siebie bardziej przyjaznym dla obywateli.

więcej treści z artykułu: Ks. Jacek Stryczek laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka

Przeczytaj treść ponownie