Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (91):

NIK była czujna, Sejm świadomy

Kolejny raz dobra współpraca organów w państwie zaowocowała pożytecznym rozstrzygnięciem. W ślad za wnioskiem Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego, z Ustawy o ochronie przyrody wyeliminowano przepisy niezgodne z Konstytucją.

więcej treści z artykułu: NIK była czujna, Sejm świadomy

Symbol wolności

W 2014 r. na murach NIK odkryto trzy znaki Polski Walczącej pochodzące z czasów okupacji. Zaledwie 300 metrów dalej latem 1943 r. Margaret Korsak zaryzykowała życie, by poprawić niedokończoną kotwicę na murach Filtrów. Jej opowieść przypomina dziś o tych wszystkich, dla których mimo okupacji Polska nigdy się nie poddała.

więcej treści z artykułu: Symbol wolności

CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Zakończył się drugi rok audytu prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Obie strony łączy wspólny cel, jakim jest sprawne zarządzanie i przejrzystość finansowa tej kluczowej placówki naukowej. Rada CERN jednogłośnie zatwierdziła przedłużenie mandatu NIK o kolejne dwa lata.

więcej treści z artykułu: CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Prawo obywateli do dobrej administracji, ochrona danych osobowych oraz prawa osób niepełnosprawnych były tematem roboczego spotkania Prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Rzecznik z uznaniem wypowiedziała się o kontrolach NIK, poruszających kwestie praw i wolności obywatelskich.

więcej treści z artykułu: Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Współpraca NIK i GIODO

NIK i GIODO będą ze sobą współpracować - przede wszystkim w zakresie kontroli dotyczących pozyskiwania i przetwarzania bilingów oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni – ustalili podczas spotkania dr Edyta Bielak-Jomaa, nowa Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK i GIODO

Standardy współczesnej kontroli państwowej

NIK kieruje pracami nad projektem kodeksu etyki dla międzynarodowej organizacji najwyższych organów kontroli (INTOSAI). Publiczni audytorzy z 14 państw próbują dostosować standardy obowiązujące kontrolerów do wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

więcej treści z artykułu: Standardy współczesnej kontroli państwowej

Ks. Jacek Stryczek laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka

Ks. Jacek Stryczek został pierwszym laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka. NIK przyznaje tę nagrodę osobom, które działają na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi i czynią świat wokół siebie bardziej przyjaznym dla obywateli.

więcej treści z artykułu: Ks. Jacek Stryczek laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka

NIK wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

Najwyższa Izba Kontroli będzie współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Prezes Krzysztof Kwiatkowski w czasie spotkania z Iwoną Hickiewicz, Głównym Inspektorem Pracy, zadeklarował, że Izba będzie badać, jak wygląda dziś zatrudnienie pod kątem zawieranych umów w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

NIK wspiera ukraińskie reformy

Na zaproszenie Prezesa NIK gościł w Polsce Volodymyr Zahorsky, przedstawiciel Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy. Podczas niedzielnego Forum Europa-Ukraina poprowadził razem z Krzysztofem Kwiatkowskim panel poświęcony dotychczasowym rezultatom transformacji w swoim kraju.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ukraińskie reformy

96. rocznica utworzenia NIK

7 lutego minęła 96. rocznica powstania Najwyższej Izby Kontroli. Z tej okazji w Izbie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prezesów i pracowników, którzy szczególnie zasłużyli się w historii NIK.

więcej treści z artykułu: 96. rocznica utworzenia NIK

Przeczytaj treść ponownie