Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (95):

Ks. Jacek Stryczek laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka

Ks. Jacek Stryczek został pierwszym laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka. NIK przyznaje tę nagrodę osobom, które działają na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi i czynią świat wokół siebie bardziej przyjaznym dla obywateli.

więcej treści z artykułu: Ks. Jacek Stryczek laureatem nagrody im. Władysława Stasiaka

NIK wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

Najwyższa Izba Kontroli będzie współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Prezes Krzysztof Kwiatkowski w czasie spotkania z Iwoną Hickiewicz, Głównym Inspektorem Pracy, zadeklarował, że Izba będzie badać, jak wygląda dziś zatrudnienie pod kątem zawieranych umów w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

NIK wspiera ukraińskie reformy

Na zaproszenie Prezesa NIK gościł w Polsce Volodymyr Zahorsky, przedstawiciel Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy. Podczas niedzielnego Forum Europa-Ukraina poprowadził razem z Krzysztofem Kwiatkowskim panel poświęcony dotychczasowym rezultatom transformacji w swoim kraju.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ukraińskie reformy

96. rocznica utworzenia NIK

7 lutego minęła 96. rocznica powstania Najwyższej Izby Kontroli. Z tej okazji w Izbie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prezesów i pracowników, którzy szczególnie zasłużyli się w historii NIK.

więcej treści z artykułu: 96. rocznica utworzenia NIK

Orzeczenie TK o ochronie danych osobowych korzystne dla NIK

Prokurator Generalny złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem mogło być pozbawienie kontrolerów NIK dostępu do informacji wymienionych w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych. To w praktyce uniemożliwiłoby przeprowadzenie wielu istotnych kontroli. Sędziowie TK przychylili się jednak do argumentacji przedstawicieli Izby.

więcej treści z artykułu: Orzeczenie TK o ochronie danych osobowych korzystne dla NIK

Nowy wiceprezes NIK

Rozpoczęła się procedura powołania nowego wiceprezesa NIK przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie na to stanowisko Mieczysława Łuczaka.

więcej treści z artykułu: Nowy wiceprezes NIK

NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

Kapituła Kryształów Przetargów Publicznych przyznała NIK nagrodę honorową za konsekwentne stanie na straży przejrzystości, jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych w Polsce.

więcej treści z artykułu: NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

W połowie maja w Warszawie spotka się grupa zadaniowa ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych. Spotkanie kontrolerów z 12 krajów początkowo miało się odbyć w kwietniu we Lwowie. Rozwój sytuacji na Ukrainie sprawił jednak, że polska NIK, w ramach pomocy zadeklarowanej wcześniej ukraińskiej Izbie Obrachunkowej przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, zorganizuje posiedzenie grupy zadaniowej w Warszawie. Współgospodarzami spotkania pozostaną kontrolerzy z Ukrainy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

NIK ma już 95 lat

Obchody 95. rocznicy utworzenia NIK rozpoczęły się od uroczystego złożenia wieńców pod pomnikami Marszałka Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz na grobie pierwszego prezesa NIK Józefa Higersbergera. Podczas seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w Sali Kolumnowej Sejmu RP prezes Krzysztof Kwiatkowski ogłosił pierwszą edycję nagrody im. Władysława Stasiaka.

więcej treści z artykułu: NIK ma już 95 lat

25 lat wolności - 95 lat NIK

W NIK odsłonięto tablicę poświęconą Walerianowi Pańce, pierwszemu Prezesowi Izby w III Rzeczpospolitej. Była to jedna z pierwszych uroczystości, wpisujących się w obchody 25‑lecia przemian demokratycznych w Polsce.

więcej treści z artykułu: 25 lat wolności - 95 lat NIK

Przeczytaj treść ponownie