Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (91):

Orzeczenie TK o ochronie danych osobowych korzystne dla NIK

Prokurator Generalny złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem mogło być pozbawienie kontrolerów NIK dostępu do informacji wymienionych w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych. To w praktyce uniemożliwiłoby przeprowadzenie wielu istotnych kontroli. Sędziowie TK przychylili się jednak do argumentacji przedstawicieli Izby.

więcej treści z artykułu: Orzeczenie TK o ochronie danych osobowych korzystne dla NIK

Nowy wiceprezes NIK

Rozpoczęła się procedura powołania nowego wiceprezesa NIK przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie na to stanowisko Mieczysława Łuczaka.

więcej treści z artykułu: Nowy wiceprezes NIK

NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

Kapituła Kryształów Przetargów Publicznych przyznała NIK nagrodę honorową za konsekwentne stanie na straży przejrzystości, jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych w Polsce.

więcej treści z artykułu: NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

W połowie maja w Warszawie spotka się grupa zadaniowa ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych. Spotkanie kontrolerów z 12 krajów początkowo miało się odbyć w kwietniu we Lwowie. Rozwój sytuacji na Ukrainie sprawił jednak, że polska NIK, w ramach pomocy zadeklarowanej wcześniej ukraińskiej Izbie Obrachunkowej przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, zorganizuje posiedzenie grupy zadaniowej w Warszawie. Współgospodarzami spotkania pozostaną kontrolerzy z Ukrainy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

NIK ma już 95 lat

Obchody 95. rocznicy utworzenia NIK rozpoczęły się od uroczystego złożenia wieńców pod pomnikami Marszałka Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz na grobie pierwszego prezesa NIK Józefa Higersbergera. Podczas seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w Sali Kolumnowej Sejmu RP prezes Krzysztof Kwiatkowski ogłosił pierwszą edycję nagrody im. Władysława Stasiaka.

więcej treści z artykułu: NIK ma już 95 lat

25 lat wolności - 95 lat NIK

W NIK odsłonięto tablicę poświęconą Walerianowi Pańce, pierwszemu Prezesowi Izby w III Rzeczpospolitej. Była to jedna z pierwszych uroczystości, wpisujących się w obchody 25‑lecia przemian demokratycznych w Polsce.

więcej treści z artykułu: 25 lat wolności - 95 lat NIK

NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją

Poziom korupcji w Unii Europejskiej przybrał niepokojące rozmiary. Rocznie kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro. Problem ten dotyczy nie tylko krajów, które niedawno przystąpiły do europejskiej wspólnoty, ale także państw założycielskich. To główne tezy raportu Komisji Europejskiej na temat zwalczania korupcji w UE. Jednocześnie KE docenia Polskę za walkę z tą patologią, w szczególności Najwyższą Izbę Kontroli za skuteczność podejmowanych przez nią działań.

więcej treści z artykułu: NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją

NIK i radcy prawni

Prezes NIK wziął udział w X Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Szef najwyższego organu kontroli państwa przypomniał wyniki kontroli dotyczącej wykorzystywania tzw. billingów. Kwiatkowski zapewnił, że NIK będzie konsekwentnie dążyła do zmiany prawa, która wobec działań służb specjalnych zapewni szczególną ochronę zawodom zaufania publicznego - w tym także radcom prawnym.

więcej treści z artykułu: NIK i radcy prawni

Przegląd partnerski

Przegląd partnerski to narzędzie, które coraz chętniej wykorzystują w swojej pracy najwyższe organy kontroli. Ocena dokonana przez inne NOK wpływa na podniesienie jakości pracy instytucji kontrolnych. Eksperci z NIK kilkakrotnie brali udział w takich przeglądach. W 2012 roku na prośbę Najwyższej Izby Kontroli międzynarodowy zespół audytorów przeprowadził w NIK przegląd partnerski.

więcej treści z artykułu: Przegląd partnerski

NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszym i najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem NIK. Izba sprawdza, jak poszczególne instytucje gospodarowały w minionym roku publicznymi pieniędzmi. W Polsce takich instytucji jest niemal czterysta.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Przeczytaj treść ponownie