Wyszukane artykuły - "poznaj NIK"


Artykuły (94):

NIK i radcy prawni

Prezes NIK wziął udział w X Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Szef najwyższego organu kontroli państwa przypomniał wyniki kontroli dotyczącej wykorzystywania tzw. billingów. Kwiatkowski zapewnił, że NIK będzie konsekwentnie dążyła do zmiany prawa, która wobec działań służb specjalnych zapewni szczególną ochronę zawodom zaufania publicznego - w tym także radcom prawnym.

więcej treści z artykułu: NIK i radcy prawni

Przegląd partnerski

Przegląd partnerski to narzędzie, które coraz chętniej wykorzystują w swojej pracy najwyższe organy kontroli. Ocena dokonana przez inne NOK wpływa na podniesienie jakości pracy instytucji kontrolnych. Eksperci z NIK kilkakrotnie brali udział w takich przeglądach. W 2012 roku na prośbę Najwyższej Izby Kontroli międzynarodowy zespół audytorów przeprowadził w NIK przegląd partnerski.

więcej treści z artykułu: Przegląd partnerski

NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszym i najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem NIK. Izba sprawdza, jak poszczególne instytucje gospodarowały w minionym roku publicznymi pieniędzmi. W Polsce takich instytucji jest niemal czterysta.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Co NIK skontroluje w 2013 roku?

NIK zaplanowała w 2013 roku przeprowadzenie ponad dwustu kontroli. Kontrolerzy sprawdzą m.in. profilaktykę narkomanii, politykę jądrową, sieci energetyczne, parki narodowe, jednostkę GROM, fotoradary, policję drogową, finansowanie zapobiegania nowotworom, wykorzystanie nowych stadionów oraz nadzór nad służbami specjalnymi.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2013 roku?

NIK na czele projektu e-Government

Nowoczesny audyt wymaga nowoczesnych narzędzi. NIK stoi na czele projektu e-Government, którego celem jest stworzenie internetowej bazy danych o tematyce kontrolnej. Ma ona ułatwić audytorom szybkie docieranie do potrzebnych informacji oraz umożliwić ich skuteczną analizę.

więcej treści z artykułu: NIK na czele projektu e-Government

Polacy coraz lepiej oceniają NIK

Według najnowszych badań CBOS 45 proc. dorosłych Polaków dobrze ocenia pracę NIK. Przeciwnego zdania jest 17 proc. respondentów. Reszta to osoby, którym trudno powiedzieć, jak Izba pracuje. Od marca 2009 roku dobre oceny Izby wzrosły o 5 proc.

więcej treści z artykułu: Polacy coraz lepiej oceniają NIK

Dużo chętnych do pracy w NIK

3589 kandydatów zgłosiło się do konkursu na obsadzenie 46 wolnych etatów kontrolerskich w NIK. Średnio o jedno stanowisko będzie ze sobą rywalizowało 78 osób.

więcej treści z artykułu: Dużo chętnych do pracy w NIK

Standardy antykorupcyjne. NIK najlepiej oceniona

W raporcie „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu” sporządzonym przez Instytut Spraw Publicznych i Transparency International najwyższe oceny spośród instytucji państwowych uzyskała Najwyższa Izba Kontroli (badano władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądownictwo, administrację publiczną, organy ścigania, Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne, partie polityczne, organizacje pozarządowe i media).

więcej treści z artykułu: Standardy antykorupcyjne. NIK najlepiej oceniona

Kto kontroluje kontrolerów NIK?

NIK mimo nadrzędnej pozycji w dziedzinie kontroli chętnie poddaje się inspekcji innych państwowych instytucji. Izba współpracuje np. z GIODO, by skutecznie chronić dane osobowe, oraz z ABW w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacjom poufnym. Transparentność NIK wzmacniają dodatkowo tzw. przeglądy partnerskie, których dokonują kontrolerzy z innych krajów.

więcej treści z artykułu: Kto kontroluje kontrolerów NIK?

Współpraca międzynarodowa NIK w 2011 roku

Od wielu lat NIK aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Rok 2011 był dla Izby szczególnie pracowity. NIK zakończyła trzyletnie przewodnictwo Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Kongres EUROSAI przyjął pierwszy w historii organizacji plan strategiczny, który był jedną z najważniejszych inicjatyw polskiej prezydencji. O szczegółach współpracy międzynarodowej NIK w minionym roku opowiada Aleksandra Kukuła, szefowa Wydziału Spraw Międzynarodowych.

więcej treści z artykułu: Współpraca międzynarodowa NIK w 2011 roku

Przeczytaj treść ponownie