Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (51):

Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał w Warszawie z szefem Trybunału Obrachunkowego Turcji Recaim Akyelem o wsparciu dla proeuropejskich dążeń najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

więcej treści z artykułu: Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Prezes NIK złożył kondolencje po tragedii w Ankarze

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przesłał szefowi Trybunału Obrachunkowego Turcji kondolencje w związku z tragedią, do jakiej doszło w stolicy tego kraju.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył kondolencje po tragedii w Ankarze

Jak kontrolować finanse samorządów [seminarium w NIK]

NIK jest gospodarzem międzynarodowego seminarium dotyczącego kontroli budżetu samorządu terytorialnego. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele najwyższych organów kontroli Albanii, Austrii, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.

więcej treści z artykułu: Jak kontrolować finanse samorządów [seminarium w NIK]

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2014. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni - mówił Prezes. W 2014 r. zrealizowano i podjęto realizację łącznie 36 wniosków o zmianę prawa zgłoszonych przez NIK w 2014 roku - to 48 proc. spośród zgłoszonych ogółem wniosków – o blisko 20 proc. więcej niż w poprzednich latach. Ponad 49 proc. dorosłych Polaków dobrze i bardzo dobrze ocenia pracę NIK. Przeciwnego zdania jest tylko 14 proc. respondentów. Od września 2013 roku dobre i bardzo dobre oceny Izby wzrosły o 16 punktów procentowych. Ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi oceniających. Zwolennicy lewicy, centrum i prawicy oceniają nas podobnie - dodał Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2014. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2014 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

XI Forum Wymiany Wiedzy: nadzór i monitorowanie zamówień publicznych

NIK rozpoczęła współpracę z Bankiem Światowym przy promocji standardów administracji publicznej i nowoczesnej kontroli państwowej. Na zaproszenie Banku Światowego Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski wraz z ekspertami z Izby wziął udział w konferencji poświęconej nadzorowi i monitorowaniu zamówień publicznych.

więcej treści z artykułu: XI Forum Wymiany Wiedzy: nadzór i monitorowanie zamówień publicznych

NIK wspiera ukraińskie reformy

Na zaproszenie Prezesa NIK gościł w Polsce Volodymyr Zahorsky, przedstawiciel Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy. Podczas niedzielnego Forum Europa-Ukraina poprowadził razem z Krzysztofem Kwiatkowskim panel poświęcony dotychczasowym rezultatom transformacji w swoim kraju.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ukraińskie reformy

ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski spotkał się w Luksemburgu z szefem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Vitorem Caldeirą. ETO zaproponowało NIK udział w kontroli dotyczącej programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Strategii Europy 2020.

więcej treści z artykułu: ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Prezes NIK w Kijowie

Prezes Krzysztof Kwiatkowski, podczas pobytu w Kijowie przypomniał w obecności władz Polski i Ukrainy, że niezależność najwyższych organów kontroli jest jednym z gwarantów demokratycznego państwa prawa. Przedstawiciele NIK byli obok polskiej delegacji rządowej gośćmi strony ukraińskiej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Kijowie

Nowy wiceprezes NIK

Rozpoczęła się procedura powołania nowego wiceprezesa NIK przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie na to stanowisko Mieczysława Łuczaka.

więcej treści z artykułu: Nowy wiceprezes NIK

Przeczytaj treść ponownie