Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (54):

Wspominamy Prezesa Waleriana Pańkę

Mija 25 lat od tragicznej śmierci prof. Waleriana Pańki, pierwszego prezesa NIK po przemianach ustrojowych ’89 roku. Choć stał na czele Izby zaledwie przez cztery miesiące, skutecznie pchnął ją na drogę koniecznych reform.

więcej treści z artykułu: Wspominamy Prezesa Waleriana Pańkę

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2015.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2015. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2015 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał w Warszawie z szefem Trybunału Obrachunkowego Turcji Recaim Akyelem o wsparciu dla proeuropejskich dążeń najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

więcej treści z artykułu: Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Prezes NIK złożył kondolencje po tragedii w Ankarze

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przesłał szefowi Trybunału Obrachunkowego Turcji kondolencje w związku z tragedią, do jakiej doszło w stolicy tego kraju.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył kondolencje po tragedii w Ankarze

Jak kontrolować finanse samorządów [seminarium w NIK]

NIK jest gospodarzem międzynarodowego seminarium dotyczącego kontroli budżetu samorządu terytorialnego. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele najwyższych organów kontroli Albanii, Austrii, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.

więcej treści z artykułu: Jak kontrolować finanse samorządów [seminarium w NIK]

Sprawozdanie z działalności NIK

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2014. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni - mówił Prezes. W 2014 r. zrealizowano i podjęto realizację łącznie 36 wniosków o zmianę prawa zgłoszonych przez NIK w 2014 roku - to 48 proc. spośród zgłoszonych ogółem wniosków – o blisko 20 proc. więcej niż w poprzednich latach. Ponad 49 proc. dorosłych Polaków dobrze i bardzo dobrze ocenia pracę NIK. Przeciwnego zdania jest tylko 14 proc. respondentów. Od września 2013 roku dobre i bardzo dobre oceny Izby wzrosły o 16 punktów procentowych. Ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi oceniających. Zwolennicy lewicy, centrum i prawicy oceniają nas podobnie - dodał Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2014. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2014 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

XI Forum Wymiany Wiedzy: nadzór i monitorowanie zamówień publicznych

NIK rozpoczęła współpracę z Bankiem Światowym przy promocji standardów administracji publicznej i nowoczesnej kontroli państwowej. Na zaproszenie Banku Światowego Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski wraz z ekspertami z Izby wziął udział w konferencji poświęconej nadzorowi i monitorowaniu zamówień publicznych.

więcej treści z artykułu: XI Forum Wymiany Wiedzy: nadzór i monitorowanie zamówień publicznych

NIK wspiera ukraińskie reformy

Na zaproszenie Prezesa NIK gościł w Polsce Volodymyr Zahorsky, przedstawiciel Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy. Podczas niedzielnego Forum Europa-Ukraina poprowadził razem z Krzysztofem Kwiatkowskim panel poświęcony dotychczasowym rezultatom transformacji w swoim kraju.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ukraińskie reformy

Przeczytaj treść ponownie