Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (50):

NIK pomoże gruzińskim kontrolerom

Komisja Europejska wybrała Polskę i Niemcy do realizacji projektu współpracy bliźniaczej (ang. twinning) z Gruzją. Celem jest instytucjonalne wzmocnienie Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji. Eksperci z NIK podzielą się doświadczeniami m.in. z zakresu audytu finansowego i standardów kontroli obowiązujących w Unii Europejskiej. Nikoloz Nikolozishvili, ambasador Gruzji w Polsce, który spotkał się z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, z satysfakcją przyjął informacje o współpracy Izby z gruzińskim Urzędem Kontroli Państwowej.

więcej treści z artykułu: NIK pomoże gruzińskim kontrolerom

Prezes NIK w Kijowie

Prezes Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w konferencji, która inaugurowała proces reformy służby cywilnej w ukraińskiej administracji. NIK aktywnie wspiera Ukraińców we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej i podnoszeniu kompetencji urzędników. Przedstawiciele Izby uczestniczą m.in. w przygotowaniu nowych ustaw dotyczących funkcjonowania państwa. Podczas wizyty w Kijowie Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami ukraińskiej administracji, oferując im projekty szkoleń i staże dla kontrolerów i członków służby cywilnej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Kijowie

Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

Czy zachowanie porządku w krajobrazie i rozwój źródeł energii odnawialnej to wartości nie do pogodzenia? Z tym pytaniem zmierzyli się goście zaproszeni przez Prezydenta RP na debatę „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”. Wśród nich był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który zaapelował o to, by tworzeniu czystej energii towarzyszyły czyste reguły. Ostatnia kontrola NIK pokazała, że jest z tym problem.

więcej treści z artykułu: Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Historia sprzeciwu wobec okupacji - sprzeciwu, który swoje apogeum osiągnął podczas Powstania Warszawskiego - zapisana jest na murach NIK. Niedawno odkryte symbole Polski Walczącej z czasów wojny są obecnie zabezpieczane zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski w hołdzie tym, którzy w najmroczniejszych latach okupacji nie przestali wierzyć w wolną i niepodległą Polskę, złożył pod jej symbolem wieniec.

więcej treści z artykułu: 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

W 2013 roku dzięki działaniom naprawczym podjętym po kontrolach NIK uzyskano ponad 190 milionów złotych realnych korzyści finansowych. Podczas swoich kontroli ujawniliśmy także ponad 2,5 mld publicznych pieniędzy, wydatkowanych z naruszeniem prawa - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, prezentując w Sejmie Sprawozdanie z działalności Izby. Prezes Kwiatkowski przedstawił także pierwsze efekty przyjętych priorytetów pracy Izby - zintensyfikowania prac nad realizacją wniosków de lege ferenda oraz ściślejszej współpracy NIK z prokuraturą.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

IX Kongres EUROSAI

W Hadze podczas IX Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) spotkali się szefowie NOK Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i miało na celu podjęcie współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego NOK Ukrainy, szczególnie w zakresie kontroli środków europejskich.

więcej treści z artykułu: IX Kongres EUROSAI

25 lat wolności

Data 4 czerwca 1989 r. otworzyła nowy rozdział także w historii NIK. To był początek drogi do odzyskania przez Izbę pełnej niezależności. Po 25 latach od Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów NIK jest w pełni profesjonalnym i rozpoznawanym na świecie niezależnym organem kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: 25 lat wolności

Prezes NIK w Wilnie

Prezes NIK zakończył dwudniową (26-27 maja) wizytę w stolicy Litwy. Najwyższe organy kontroli obu państw od kilku lat systematycznie współpracują. Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene otworzyli wspólnie w Wilnie spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Był także czas na rozmowę o Ukrainie.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Wilnie

W Senacie o ochronie praw i wolności człowieka

O ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela rozmawiali na specjalnej konferencji zorganizowanej w Senacie przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy i praktycy. Wspólnie zastanawiano się, czy obecna ochrona jest wystarczająca oraz w jakim stopniu jej założenia mają odzwierciedlenie w praktyce ustrojowej. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o roli Izby w przestrzeganiu praw i swobód obywatelskich.

więcej treści z artykułu: W Senacie o ochronie praw i wolności człowieka

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

W połowie maja w Warszawie spotka się grupa zadaniowa ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych. Spotkanie kontrolerów z 12 krajów początkowo miało się odbyć w kwietniu we Lwowie. Rozwój sytuacji na Ukrainie sprawił jednak, że polska NIK, w ramach pomocy zadeklarowanej wcześniej ukraińskiej Izbie Obrachunkowej przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, zorganizuje posiedzenie grupy zadaniowej w Warszawie. Współgospodarzami spotkania pozostaną kontrolerzy z Ukrainy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

Przeczytaj treść ponownie