Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (51):

NIK pomaga w wyrównywaniu szans młodzieży

NIK wspomaga Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w podnoszeniu szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi. Izba od kilku lat organizuje staże dla najzdolniejszych studentów objętych opieką Fundacji.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga w wyrównywaniu szans młodzieży

NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

Kapituła Kryształów Przetargów Publicznych przyznała NIK nagrodę honorową za konsekwentne stanie na straży przejrzystości, jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych w Polsce.

więcej treści z artykułu: NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

NIK pomoże gruzińskim kontrolerom

Komisja Europejska wybrała Polskę i Niemcy do realizacji projektu współpracy bliźniaczej (ang. twinning) z Gruzją. Celem jest instytucjonalne wzmocnienie Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji. Eksperci z NIK podzielą się doświadczeniami m.in. z zakresu audytu finansowego i standardów kontroli obowiązujących w Unii Europejskiej. Nikoloz Nikolozishvili, ambasador Gruzji w Polsce, który spotkał się z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, z satysfakcją przyjął informacje o współpracy Izby z gruzińskim Urzędem Kontroli Państwowej.

więcej treści z artykułu: NIK pomoże gruzińskim kontrolerom

Prezes NIK w Kijowie

Prezes Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w konferencji, która inaugurowała proces reformy służby cywilnej w ukraińskiej administracji. NIK aktywnie wspiera Ukraińców we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej i podnoszeniu kompetencji urzędników. Przedstawiciele Izby uczestniczą m.in. w przygotowaniu nowych ustaw dotyczących funkcjonowania państwa. Podczas wizyty w Kijowie Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami ukraińskiej administracji, oferując im projekty szkoleń i staże dla kontrolerów i członków służby cywilnej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Kijowie

Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

Czy zachowanie porządku w krajobrazie i rozwój źródeł energii odnawialnej to wartości nie do pogodzenia? Z tym pytaniem zmierzyli się goście zaproszeni przez Prezydenta RP na debatę „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”. Wśród nich był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który zaapelował o to, by tworzeniu czystej energii towarzyszyły czyste reguły. Ostatnia kontrola NIK pokazała, że jest z tym problem.

więcej treści z artykułu: Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Historia sprzeciwu wobec okupacji - sprzeciwu, który swoje apogeum osiągnął podczas Powstania Warszawskiego - zapisana jest na murach NIK. Niedawno odkryte symbole Polski Walczącej z czasów wojny są obecnie zabezpieczane zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski w hołdzie tym, którzy w najmroczniejszych latach okupacji nie przestali wierzyć w wolną i niepodległą Polskę, złożył pod jej symbolem wieniec.

więcej treści z artykułu: 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

W 2013 roku dzięki działaniom naprawczym podjętym po kontrolach NIK uzyskano ponad 190 milionów złotych realnych korzyści finansowych. Podczas swoich kontroli ujawniliśmy także ponad 2,5 mld publicznych pieniędzy, wydatkowanych z naruszeniem prawa - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, prezentując w Sejmie Sprawozdanie z działalności Izby. Prezes Kwiatkowski przedstawił także pierwsze efekty przyjętych priorytetów pracy Izby - zintensyfikowania prac nad realizacją wniosków de lege ferenda oraz ściślejszej współpracy NIK z prokuraturą.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

IX Kongres EUROSAI

W Hadze podczas IX Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) spotkali się szefowie NOK Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i miało na celu podjęcie współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego NOK Ukrainy, szczególnie w zakresie kontroli środków europejskich.

więcej treści z artykułu: IX Kongres EUROSAI

25 lat wolności

Data 4 czerwca 1989 r. otworzyła nowy rozdział także w historii NIK. To był początek drogi do odzyskania przez Izbę pełnej niezależności. Po 25 latach od Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów NIK jest w pełni profesjonalnym i rozpoznawanym na świecie niezależnym organem kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: 25 lat wolności

Prezes NIK w Wilnie

Prezes NIK zakończył dwudniową (26-27 maja) wizytę w stolicy Litwy. Najwyższe organy kontroli obu państw od kilku lat systematycznie współpracują. Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene otworzyli wspólnie w Wilnie spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Był także czas na rozmowę o Ukrainie.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Wilnie

Przeczytaj treść ponownie