Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (54):

ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski spotkał się w Luksemburgu z szefem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Vitorem Caldeirą. ETO zaproponowało NIK udział w kontroli dotyczącej programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Strategii Europy 2020.

więcej treści z artykułu: ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Prezes NIK w Kijowie

Prezes Krzysztof Kwiatkowski, podczas pobytu w Kijowie przypomniał w obecności władz Polski i Ukrainy, że niezależność najwyższych organów kontroli jest jednym z gwarantów demokratycznego państwa prawa. Przedstawiciele NIK byli obok polskiej delegacji rządowej gośćmi strony ukraińskiej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Kijowie

Nowy wiceprezes NIK

Rozpoczęła się procedura powołania nowego wiceprezesa NIK przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie na to stanowisko Mieczysława Łuczaka.

więcej treści z artykułu: Nowy wiceprezes NIK

NIK pomaga w wyrównywaniu szans młodzieży

NIK wspomaga Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w podnoszeniu szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi. Izba od kilku lat organizuje staże dla najzdolniejszych studentów objętych opieką Fundacji.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga w wyrównywaniu szans młodzieży

NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

Kapituła Kryształów Przetargów Publicznych przyznała NIK nagrodę honorową za konsekwentne stanie na straży przejrzystości, jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych w Polsce.

więcej treści z artykułu: NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

NIK pomoże gruzińskim kontrolerom

Komisja Europejska wybrała Polskę i Niemcy do realizacji projektu współpracy bliźniaczej (ang. twinning) z Gruzją. Celem jest instytucjonalne wzmocnienie Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji. Eksperci z NIK podzielą się doświadczeniami m.in. z zakresu audytu finansowego i standardów kontroli obowiązujących w Unii Europejskiej. Nikoloz Nikolozishvili, ambasador Gruzji w Polsce, który spotkał się z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, z satysfakcją przyjął informacje o współpracy Izby z gruzińskim Urzędem Kontroli Państwowej.

więcej treści z artykułu: NIK pomoże gruzińskim kontrolerom

Prezes NIK w Kijowie

Prezes Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w konferencji, która inaugurowała proces reformy służby cywilnej w ukraińskiej administracji. NIK aktywnie wspiera Ukraińców we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej i podnoszeniu kompetencji urzędników. Przedstawiciele Izby uczestniczą m.in. w przygotowaniu nowych ustaw dotyczących funkcjonowania państwa. Podczas wizyty w Kijowie Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z wysokimi rangą przedstawicielami ukraińskiej administracji, oferując im projekty szkoleń i staże dla kontrolerów i członków służby cywilnej.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Kijowie

Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

Czy zachowanie porządku w krajobrazie i rozwój źródeł energii odnawialnej to wartości nie do pogodzenia? Z tym pytaniem zmierzyli się goście zaproszeni przez Prezydenta RP na debatę „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”. Wśród nich był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który zaapelował o to, by tworzeniu czystej energii towarzyszyły czyste reguły. Ostatnia kontrola NIK pokazała, że jest z tym problem.

więcej treści z artykułu: Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Historia sprzeciwu wobec okupacji - sprzeciwu, który swoje apogeum osiągnął podczas Powstania Warszawskiego - zapisana jest na murach NIK. Niedawno odkryte symbole Polski Walczącej z czasów wojny są obecnie zabezpieczane zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski w hołdzie tym, którzy w najmroczniejszych latach okupacji nie przestali wierzyć w wolną i niepodległą Polskę, złożył pod jej symbolem wieniec.

więcej treści z artykułu: 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

W 2013 roku dzięki działaniom naprawczym podjętym po kontrolach NIK uzyskano ponad 190 milionów złotych realnych korzyści finansowych. Podczas swoich kontroli ujawniliśmy także ponad 2,5 mld publicznych pieniędzy, wydatkowanych z naruszeniem prawa - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, prezentując w Sejmie Sprawozdanie z działalności Izby. Prezes Kwiatkowski przedstawił także pierwsze efekty przyjętych priorytetów pracy Izby - zintensyfikowania prac nad realizacją wniosków de lege ferenda oraz ściślejszej współpracy NIK z prokuraturą.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

Przeczytaj treść ponownie