Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (54):

IX Kongres EUROSAI

W Hadze podczas IX Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) spotkali się szefowie NOK Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i miało na celu podjęcie współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego NOK Ukrainy, szczególnie w zakresie kontroli środków europejskich.

więcej treści z artykułu: IX Kongres EUROSAI

25 lat wolności

Data 4 czerwca 1989 r. otworzyła nowy rozdział także w historii NIK. To był początek drogi do odzyskania przez Izbę pełnej niezależności. Po 25 latach od Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów NIK jest w pełni profesjonalnym i rozpoznawanym na świecie niezależnym organem kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: 25 lat wolności

Prezes NIK w Wilnie

Prezes NIK zakończył dwudniową (26-27 maja) wizytę w stolicy Litwy. Najwyższe organy kontroli obu państw od kilku lat systematycznie współpracują. Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene otworzyli wspólnie w Wilnie spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Był także czas na rozmowę o Ukrainie.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Wilnie

W Senacie o ochronie praw i wolności człowieka

O ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela rozmawiali na specjalnej konferencji zorganizowanej w Senacie przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy i praktycy. Wspólnie zastanawiano się, czy obecna ochrona jest wystarczająca oraz w jakim stopniu jej założenia mają odzwierciedlenie w praktyce ustrojowej. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o roli Izby w przestrzeganiu praw i swobód obywatelskich.

więcej treści z artykułu: W Senacie o ochronie praw i wolności człowieka

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

W połowie maja w Warszawie spotka się grupa zadaniowa ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych. Spotkanie kontrolerów z 12 krajów początkowo miało się odbyć w kwietniu we Lwowie. Rozwój sytuacji na Ukrainie sprawił jednak, że polska NIK, w ramach pomocy zadeklarowanej wcześniej ukraińskiej Izbie Obrachunkowej przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, zorganizuje posiedzenie grupy zadaniowej w Warszawie. Współgospodarzami spotkania pozostaną kontrolerzy z Ukrainy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

Prezes NIK z nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski odebrał nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest urzędnikom państwowym, którzy stanowią wzór służby publicznej i działają na rzecz dobra wspólnego, ponad podziałami.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK z nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego

Specjalne Strefy Ekonomiczne

O funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, ich rozszerzeniu oraz pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom rozmawiali uczestnicy specjalnego spotkania zorganizowanego w Łodzi. W konferencji udział wzięli wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele stref i inwestorzy.

więcej treści z artykułu: Specjalne Strefy Ekonomiczne

Wizyta Prezesa NIK w ETO

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski gościł z oficjalną wizytą w Europejskim Trybunale Obrachunkowym na wspólne zaproszenie Prezesa ETO, p. Vitora Caldeira oraz polskiego Członka p. Agustyna Kubika. Podczas poniedziałkowego spotkania w Luksemburgu szefowie obu instytucji rozmawiali m.in. o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i pomocy szkoleniowej dla Izby Obrachunkowej Ukrainy.

więcej treści z artykułu: Wizyta Prezesa NIK w ETO

Konferencja BCC: Rynek zamówień publicznych

Przedstawiciele instytucji publicznych oraz przedsiębiorcy branży budowlanej dyskutowali o rynku zamówień publicznych w Polsce. Business Centre Club zorganizował konferencję poświęconą tej problematyce. O specyfice przetargów, ich wpływie na rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz propozycjach zmian w tej dziedzinie mówił Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK.

więcej treści z artykułu: Konferencja BCC: Rynek zamówień publicznych

XXI Forum Gospodarcze

O roli NIK w nadzorowaniu instytucji publicznych, w tym o kontroli przetargów w urzędach administracji, mówił podczas XXI Forum Gospodarczego prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Zamówienia publiczne odgrywają znaczącą rolę w rozwoju kraju, stanowią także instrument wpływu w gospodarce. Dlatego tak ważna jest w tym obszarze sprawnie funkcjonująca kontrola państwowa.

więcej treści z artykułu: XXI Forum Gospodarcze

Przeczytaj treść ponownie