Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (51):

Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej wciąż wzbudza niesłabnące zainteresowanie opinii publicznej oraz judykatury, a nieustanny postęp technologii wymusza coraz to nowe rozwiązania prawne - powiedział Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski na wspólnej konferencji RPO i PAN.

więcej treści z artykułu: Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Antykorupcyjna konferencja

NIK we wszystkich swoich kontrolach w 2014 roku szczególną uwagę zwracać będzie na ryzyko występowania korupcji - powiedział Prezes Izby, Krzysztof Kwiatkowski, podczas sesji inauguracyjnej IV Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej.

więcej treści z artykułu: Antykorupcyjna konferencja

Współpraca NIK i adwokatury

NIK i polska adwokatura mogą ze sobą w wielu sprawach harmonijnie współpracować, zwłaszcza w dziedzinie zabiegania o prawa i wolności obywatelskie – powiedział Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski w czasie Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach. Prezes NIK wskazał konieczność ustawowej regulacji pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych jako przykład możliwego obszaru współdziałania NIK i polskiej palestry.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK i adwokatury

Krzysztof Kwiatkowski nowym Prezesem NIK

Krzysztof Kwiatkowski złożył przed Sejmem przysięgę i odebrał akt powołania na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Swoją sześcioletnią kadencję w Izbie rozpoczął od spotkania z kadrą kierowniczą NIK.

więcej treści z artykułu: Krzysztof Kwiatkowski nowym Prezesem NIK

Sprawozdanie z działalności NIK

Ostatni raz w mojej sześcioletniej kadencji przychodzi mi wypełnić konstytucyjny obowiązek zaprezentowania Wysokiemu Sejmowi Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawiając dokonania NIK-u z roku 2012, chciałbym Paniom i Panom Posłom zdać także sprawę, oczywiście w stosownym skrócie, z całej mojej kadencji.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

W 2012 r. budżet państwa i budżet środków europejskich były wykonywane w warunkach pogłębiającego się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, recesji w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.

więcej treści z artykułu: Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

Rozmowy na koniec kadencji

Jacek Jezierski, Prezes NIK kończy swoją 6-letnią kadencję. Pod koniec lipca Sejm wybierze nowego Prezesa, który pokieruje pracami Izby po zaprzysiężeniu w końcu sierpnia. W Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej ukazały się wywiady zamykające kadencję Prezesa Jezierskiego.

więcej treści z artykułu: Rozmowy na koniec kadencji

NIK pomaga dzieciom z Polski i Ukrainy

Czterdzieścioro dwoje dzieci z Polski i Ukrainy odpoczywało w wakacje w ośrodku szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Jacek Jezierski już po raz kolejny udostępnił młodzieży centrum edukacyjne inspektorów NIK. – Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony przez młodych Polaków i Ukraińców czas przyniesie kiedyś piękne owoce – mówi Marek Chodkiewicz, Dyrektor Generalny Izby.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga dzieciom z Polski i Ukrainy

NIK ocenia budżet państwa

Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011. Oceniając pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2011 roku oraz rozpoczęte reformy systemowe, Kolegium NIK uznało, że podjęte przez rząd działania, choć idą w dobrym kierunku, to wciąż są niewystarczające do rozwiązania występujących problemów. Dlatego też dalsze reformowanie finansów publicznych powinno być kontynuowane.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet państwa

Ocena budżetu państwa

Prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Ogólna ocena wykonania budżetu jest pozytywna, NIK zwraca jednak uwagę na zaostrzanie się problemów związanych z narastaniem nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Ocena budżetu państwa

Przeczytaj treść ponownie