Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (54):

Pamięci żołnierzy niezłomnych

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, wziął udział w uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar terroru komunistycznego. Noty rodzinom żołnierzy niezłomnych wręczył Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

więcej treści z artykułu: Pamięci żołnierzy niezłomnych

O współpracy NIK z prokuraturą

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Prokurator Generalny Andrzej Seremet rozmawiali w prokuraturze generalnej o tym, jak usprawnić współpracę między NIK a prokuraturą.

więcej treści z artykułu: O współpracy NIK z prokuraturą

NIK o bezpieczeństwie energetycznym

O kontrolach NIK dotyczących problemów polskiej energetyki mówił na VIII Forum Energetycznym w Sopocie Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, podkreślając, że Polska wykorzystała członkostwo w UE do wzmocnienia swego bezpieczeństwa energetycznego.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie energetycznym

Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej wciąż wzbudza niesłabnące zainteresowanie opinii publicznej oraz judykatury, a nieustanny postęp technologii wymusza coraz to nowe rozwiązania prawne - powiedział Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski na wspólnej konferencji RPO i PAN.

więcej treści z artykułu: Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Antykorupcyjna konferencja

NIK we wszystkich swoich kontrolach w 2014 roku szczególną uwagę zwracać będzie na ryzyko występowania korupcji - powiedział Prezes Izby, Krzysztof Kwiatkowski, podczas sesji inauguracyjnej IV Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej.

więcej treści z artykułu: Antykorupcyjna konferencja

Współpraca NIK i adwokatury

NIK i polska adwokatura mogą ze sobą w wielu sprawach harmonijnie współpracować, zwłaszcza w dziedzinie zabiegania o prawa i wolności obywatelskie – powiedział Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski w czasie Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach. Prezes NIK wskazał konieczność ustawowej regulacji pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych jako przykład możliwego obszaru współdziałania NIK i polskiej palestry.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK i adwokatury

Krzysztof Kwiatkowski nowym Prezesem NIK

Krzysztof Kwiatkowski złożył przed Sejmem przysięgę i odebrał akt powołania na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Swoją sześcioletnią kadencję w Izbie rozpoczął od spotkania z kadrą kierowniczą NIK.

więcej treści z artykułu: Krzysztof Kwiatkowski nowym Prezesem NIK

Sprawozdanie z działalności NIK

Ostatni raz w mojej sześcioletniej kadencji przychodzi mi wypełnić konstytucyjny obowiązek zaprezentowania Wysokiemu Sejmowi Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawiając dokonania NIK-u z roku 2012, chciałbym Paniom i Panom Posłom zdać także sprawę, oczywiście w stosownym skrócie, z całej mojej kadencji.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK

Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

W 2012 r. budżet państwa i budżet środków europejskich były wykonywane w warunkach pogłębiającego się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, recesji w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.

więcej treści z artykułu: Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

Rozmowy na koniec kadencji

Jacek Jezierski, Prezes NIK kończy swoją 6-letnią kadencję. Pod koniec lipca Sejm wybierze nowego Prezesa, który pokieruje pracami Izby po zaprzysiężeniu w końcu sierpnia. W Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej ukazały się wywiady zamykające kadencję Prezesa Jezierskiego.

więcej treści z artykułu: Rozmowy na koniec kadencji

Przeczytaj treść ponownie